Letos je úspěšnost cizinců u zkoušek z češtiny 60 %

Vydáno: 1 minuta čtení

Od počátku spuštění Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2009 bylo k 30. říjnu 2016 vyzkoušeno celkem 61 610 úspěšných uchazečů. Vyplývá to z hodnotící zprávy, kterou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy společně s Ministerstvem vnitra předložilo vládě.

Zpráva hodnotí realizaci Systému v roce 2016 a analyzuje organizaci zkoušek pro trvalý pobyt, která od roku 2016 probíhá na základě nového právního předpisu. 

Dne 18. ledna 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu, které zpřehlednilo organizaci zkoušek a zavedlo řadu protikorupčních opatření. Součástí zprávy jsou i návrhy dalších potřebných úprav Systému včetně finančních požadavků na jeho realizaci v roce 2017.

V roce 2016 realizuje zkoušky z českého jazyka pro cizince 34 škol, přičemž úspěšnost uchazečů je cca 60 %. Nejčastěji zastoupené státní příslušnosti u zkoušek jsou Ukrajina, Vietnam, Rusko, Mongolsko, Moldavsko, Čína a Bělorusko.

Zkouška z českého jazyka pro trvalý pobyt je celostátně platnou zkouškou ověřující jazykové znalosti cizinců a představuje od ledna 2009 jednu ze zákonných podmínek pro udělení povolení trvalého pobytu cizince v České republice.

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/letos-je-uspesnost-cizincu-u-zkousek-z-cestiny-60