Letní speciál Řízení školy

Vydáno: 4 minuty čtení
Rok se s rokem schází a po náročném školním roce je vidět na léto. Všichni zaměstnanci školy, žáci i jejich rodiny, ale i celá společnost mají za sebou školní rok, který zůstane zcela jistě v paměti na celý další život.

Řízení školyČasopis Řízení školy

Letní speciál naleznete v online archivu Řízení školy online
Časopis Řízení školy je určen: ředitelům, ale také vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení, zřizovatelům i pedagogům, kteří hledají odborné informace a sledují aktuální dění v oblasti školství. 
Letní speciál je tentokrát zaměřen na školské rady.

Úvodník

Společnost bez otevřených škol, domácí výuka, vzdělávání na dálku, narůstající rozdíly mezi dětmi a jejich domácím prostředím, nezvyklá míra solidarity stejně jako poukazování na nedostatky druhých vzdělavatelů - to vše přišlo nečekaně, bez varování a přineslo mnoho impulzů k přemýšlení.
Když jsme loni přemýšleli o tématu letošního Letního speciálu, padla volba na školské rady. Jak šel čas, rozšířili jsme záběr obecně na spolupráci školy s jejím okolím, protože leckdy ve škole kromě školské rady funguje řada dalších příkladů a nám se zdálo, že bychom téma spolupráce mohli svým čtenářům přinést v obecnější podobě. Věříme, že ku prospěchu věci.
V oblasti školských rad vidíme jedno úskalí, kterým si naše společnost teprve musí projít a překonat je. Není to nepochopitelné, již v biblických textech můžeme číst o tom, že - hodně dávno tomu - někdo někoho vodil čtyřicet let po poušti, aby měl jistotu názorové změny. Jistě se to naučíme i v oblasti fungujících školských rad.
Školská rada či jiná skupina lidí se nesmí stát platformou pro nespokojence bažícího po moci, pro člověka toužícího škole něco vracet, bojovat s ní, dokazovat si tak svoji moc. Není divu, že v naší právně vyumělkované společnosti to tolik lidí oslovuje. Školská rada se stejně nesmí stát prostorem pro osobní či skupinové zájmy a prosazování radikálních trendů, často značně ojedinělých.
Moje přání pro letošní Letní speciál je, abychom školskou radu chápali ve významu partnerském, spolupracujícím, obohacujícím, kooperativním a hledajícím řešení - a věřím, že se mi to i splní. Věci nejsou černobílé a černobílá nemohou být ani řešení. Líbí se mi myšlenka, že škola nesmí být dobrá na úkor jiné školy, a tím není popírána myšlenka zdravé konkurence. Stejně tak jedna skupina lidí v jedné škole nemá vítězit na úkor jiné skupiny. Právě školská rada se může stát prostorem pro vyvažování názorů, tavicím tyglíkem názorů a pohledů na svět. Je přece rozdíl mezi tím, když je člověk bezpáteřní a neschopný vlastního názoru, a tím, když je moudrý a dokáže přemýšlet o věcech, s nimiž souhlasí, ale stejně tak o věcech, které se mu nezamlouvají, ale on jim chce porozumět a pochopit je.
Byl bych rád, kdybychom o školské radě nemluvili jen právnickou terminologií. Situace, kdy dojde k neschválení školního řádu, vrácení výroční zprávy či navržení odvolání ředitele školy, jsou skutečné krajnosti. Mnohem užitečnější a věřím i častější pojmy budou otevřenost, spolupráce, hledání řešení, spojovací článek. Neskutečně pravdivé zrcadlo nám všem nastavilo období tzv. koronaviru. Ukázalo se naplno, že jediná šance pro fungování školy a vzdělávání i v této době je založena na spolupráci, respektu i sdílení.
PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Zdroj: www.rizeniskoly.cz