Letní škola angličtiny 2016

Vydáno: 5 minut čtení

Národní institut pro další vzdělávání, krajské pracoviště Pardubice, pořádá v rámci „Letní školy angličtiny 2016“ dva kurzy anglického jazyka. Oba kurzy mají pro zájemce ještě volné kapacity.

 • Angličtina pro nejmenší III – pro učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • Datum konání: 6.–8. srpna 2016
 • Rozsah: 16 hodin
 • Intenzivní metodický kurz pro výuku AJ – pro učitele MŠ a 1. stupeň ZŠ
 • Datum konání: 8.–13. srpna 2016
 • Rozsah: 40 hodin

Letní školy se budou konat v Penzionu Velké Dářko, Škrdlovice 116, 591 01 Žďár nad Sázavou Lektorka: Monika Skořepová

1. Angličtina pro nejmenší III

Kurz, který volně navazuje na úspěšnou Angličtinu pro nejmenší I. a II., se zabývá dalšími tématy a v rámci workshopu je propojuje se základními tématy.

Obsahuje prožitkové aktivity, výuku s využitím pěti smyslů, jednoduché vaření při výuce, projekty s využitím netradičních výtvarných aktivit, (práce s přírodninami, potravinami a textilem, skupinové 3D práce, využití recyklovaných materiálů), využití dětských prací pro další výuku. Práce s pracovními listy, jejich provázání s výukou napříč předměty a využití při hodnocení a testování. Absolvování předešlých kurzů Angličtina pro nejmenší I. a II. není podmínkou.

 1. 1. Fruit and vegetables, food, shopping, sensory activities (4 hodiny)
 2. 2. Projectory learning – art and craft, cooking, learning (4 hodiny)
 3. 3. People, animals and food of all the continents (4 hodiny)
 4. 4. My home, rooms, objects and activities around house and garden (4 hodiny)

Poplatek za účast na Letní škole Angličtiny pro nejmenší III je 980 Kč. Cena vzdělávacího programu nezahrnuje ubytování a stravování. Cena za pobyt (ubytování a stravování) je 1 080 Kč (www.velkedarko.cz ).

2. Intenzivní metodický kurz pro výuku angličtiny

Kurz je určen pro učitele Aj v MŠ a 1. stupni ZŠ, kteří se chtějí stát soběstační při přípravách na výuku angličtiny. Každý modul je věnován určitému typu aktivit ve spojení s vhodným tématem a na něj navazujícími základními gramatickými jevy. V praktickém workshopu si učitelé tyto aktivity zažijí v roli dítěte, procvičí správnou výslovnost a shromáždí množství aktivit a ucelených nápadů pro svoji výuku. Kurz se soustřeďuje na témata, gramatiku a jazykové dovednosti potřebné pro komunikaci ve třídě a výuku Aj u dané věkové skupiny.

Přehled témat výuky:

 • Příprava vhodného jazykového prostředí, (jak na to, čeho se vyvarovat při výuce malých dětí, kdy a jak komunikovat v Čj a Aj, vhodné aktivity a jejich posloupnost). Příprava učitele na anglickou komunikaci v hodinách (vhodné fráze, příkazy a instrukce, základní výslovnost) Greetings, pleasantries, conversational questions, family (6 hodin)
 • Rituály pro pravidelně se opakující akce (např. začátek, konec hodiny, přesuny, hygiena, svačina, převlékání), procvičování a rozšiřování slovní zásoby hravou formou. Calendar, school, classroom, stationery, colours (6 hodin)
 • Důležitost pohybu při výuce cizího jazyka u dětí této věkové skupiny, propojení Aj s Tv – prstové, pohybové a sportovní aktivity, rozcvička, rušná část, soutěže, překážkové dráhy. Bodyparts, verbs of movements, counting, present continuous (4 hodiny)
 • Říkanky, písničky, slovní hříčky – nursery rhymes x ESL rhymes (English as a Second Language), jak vybrat vhodnou říkanku, kde a jak hledat – Internet, knihovna, knihkupectví. Toys, sizes big/small, animals and their voices (4 hodiny)
 • Art and craft – propojení angličtiny s výtvarnou a pracovní výchovou, tematické výrobky, koláže, skupinové práce, práce s netradičními materiály. Vaření jako součást výuky – příprava, instruktáž, zapojení dalších jazykových prvků, práce s recepty, pracovní listy. Navazující aktivity. Fruit and vegetables, drinks, food, art and kitchen (5 hodin)
 • Gramatika v kontextu, posloupnost procvičování gramatických jevů, barevné diktáty, pracovní listy – bez čtení a psaní, se čtením, se čtením a psaním, luštěnky a doplňovačky, vytváření vlastních pracovních listů, práce s chybou a testování mluveného a psaného projevu. Present simple x present continuous, verb Be, forming questions, negative sentences (6 hodin)
 • Stolní hry jako prostředek k procvičení slovní zásoby, komunikace u stolních her, komunikační hry k procvičení poslechových dovedností a mluveného projevu, využití her při práci ve skupinách a v heterogenní třídě. Board games, cards, listening and communicational activities, games with pictures, pair and group games (4 hodiny)
 • Poslech bez a s vizuálním doprovodem, Dramatizace a její využití při výuce – stories, role plays, mini stories, story reading. Stories – listening, with movement, dramatization, musical stories, mini stories (5 hodin)

Poplatek za účast na letní škole Intenzivní metodický kurz pro výuku AJ je 2 000 Kč.

Cena vzdělávacího programu nezahrnuje ubytování a stravování.

Cena za pobyt (ubytování a stravování) je 2 700 Kč (www.velkedarko.cz).

Možnost přihlášení: na www.nidv.cz nebo e-mailem na adresu garanta: petrasova@nidv.cz

Více informací: Mgr. Simona Petrásová, Ph.D., petrasova@nidv.cz; tel. 775 571 625