Legislativní rámec vzdělávání žáků s PAS

Vydáno: 1 minuta čtení

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s PAS do běžných škol z hlediska legislativy.

Řízení školy onlineTermín konání: 27. 2. 2019
Prodejní cena: 890 Kč

 

Posluchači se seznámí se základními legislativními normami, formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůrná opatření. Velká pozornost bude věnována individuálnímu vzdělávacímu plánu – jeho formě, tvorbě a formálním náležitostem. Opomenuto nebude ani hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS. Na programu budou také poradenské služby, a to jak z obecného hlediska, tak z pohledu školy.

Z obsahu:

  • Základní legislativní normy(školský zákon č.561/2004 Sb. a vyhláška č. 73/2005).
  • Novela školského zákona platná od 1.9.2016 (zaměření na § 16 školského zákona č. 561/2004 Sb.).
  • Individuální vzdělávací plán z pohledu školského zákona.
  • Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS. 

Tento seminář je akreditován MŠMT ČR.

Zdroj: http://www.pasparta.cz/e-shop/seminare-konference/legislativni-ramec-vzdelavani-zaku-s-pas