Legislativní rámec integrace dětí s poruchou autistického spektra

Vydáno: 1 minuta čtení

Seminář se zaměřuje na integraci žáků s autismem (PAS) do běžných škol z hlediska legislativy. Posluchači se seznámí se základními legislativníminormami, formami speciálního vzdělávání. Přednášející se zaměří také na konkrétní vyrovnávací a podpůrná opatření. Velká pozornost bude věnována individuálnímu vzdělávacímu plánu – jeho formě, tvorbě a formálním náležitostem. Opomenuto nebude ani hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS.

Na programu budou také poradenské služby, a to jak z obecného hlediska, tak především z pohledu školy.

Z obsahu:

– Základní legislativní normy (školský zákon č.561/2004 Sb. a vyhláška č. 73/2005.

– Novela školského zákona platná od 1. 1. 2016 (zaměření na § 16 školského zákona č. 561/2004 Sb.).

– Individuální vzdělávací plán z pohledu školského zákona.

– Hodnocení výsledků vzdělávání žáků s PAS.

Přednášející: PhDr. Jitka Kendíková, ředitelka ZŠ a Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Praha 1

Termín konání: 16. 3. 2015, od 9:00 do 15:00

Místo konání: Prostory Gymnázia J. Gutha-Jarkovského, Truhlářská 14, Praha 1

Cena semináře: 890 Kč

Jak seminář objednat?

Na internetových stránkách www.pasparta.cz, nebo na mailové adrese: seminare@pasparta.cz, kde Vám také rádi odpovíme na případné další dotazy.