Kybersvět není spouštěč, ale zesilovač.

Vydáno: 2 minuty čtení

U dětí je potřeba rozvíjet dovednost užívat technologie ke svému prospěchu a zdraví.

Technologie samy o sobě nejsou dobré nebo špatné, záleží na tom, jak a k čemu je využíváme. Většina toho, co se děje online, je jen zrcadlem toho, co se děje offline. V kyberprevenci je klíčová vzájemná důvěra dětí a rodičů, ale i učitel může sehrát významnou roli.
Pouhými zákazy děti spíše vystavujeme větší zranitelnosti. 

Jak moc souvisí užívání digitálních technologií s naší pohodou a zdravím?

Výzkumy, které vyhodnocují důsledky různých okolností a podmínek na život člověka, ukazují, že vliv digitálních technologií je příliš malý na to, abychom mu mohly přikládat vůbec nějaký význam (do 1 % vlivu na celkovou spokojenost). Jiné okolnosti mají totiž na život člověka mnohem větší efekt a ty se dominantě odehrávají ve fyzickém světě. Digitální prostředí mohou v konkrétním životě nabýt významně negativní roli, příčina takové situace ale vždy nějak souvisí s celkovým zázemím. Škodlivým prvkům nebo strategiím různých digitálních prostředí se ubráním, mám-li proto oporu ve svém celkovém životě. Hezky to vystihuje citace z jedné výzkumné studie: většina toho, co se děje online, je zrcadlem toho, co se děje offline (George, M. J., & Odgers, C. L., 2015).

Přečtěte si velmi zajímavý článek o faktorech, které ovliňují, zda se dítě cítí spokojeně. Co všechno se dá zahrnout pod rizika užívání digitálních technologií? 

 

Zdroj: https://revize.edu.cz/clanky/rozhovor-adela-labusova