Kyberbezpečnost ve školním prostředí

Vydáno: 2 minuty čtení

Konference pro pedagogické pracovníky základních škol

Kdy a kde:

  • dne 3. 10. 2018,
  • v prostorách Univerzitního centra Masarykovy univerzity v Telči,
  • konferenci organizuje Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) pod záštitou děkana Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně.

Kybernetická bezpečnost NENÍ jen o technice, ale je především o přístupu k IT - zaměřuje se tedy komplexně na rozvoj digitální gramotnosti v rámci edukačního procesu na základních školách.

Konference je určena pro informatiky, pro „neIT“ učitele, preventisty, výchovné poradce a další pedagogické pracovníky.

Program

8:00 – 9:00 REGISTRACE
9:00 – 9:15 ÚVODNÍ SLOVO Dušan Navrátil
9:15 – 10:15 VZDĚLÁVÁNÍ V OBLASTI KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Vzdělávání v digitální éře: jsme schopni adekvátně reagovat? Bohumil Kartous
Informatika pro základní školu a kybernetická bezpečnost Daniela Růžičková
Kyberbezpečnost z pohledu žáka základní školy Karel Picka
10:15 – 10:30 DISKUSE
10:30 – 10:45 COFFEE BREAK
10:45 – 11:30 TRENDY VE VÝUCE KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI
Projekt Kraje pro bezpečný internet Lucie Časarová
Rizika spojená s využíváním Internetu Kateřina Vokrouhlíková
Projekt Internetem Bezpečně Roman Kohout
11:30 – 11:45 DISKUSE
11:45 – 12:35 PŘESTÁVKA NA OBĚD
12:35 – 13:25 KYBERDĚTI A JEJICH SVĚT
Dítě a jeho profilace sociální sítí Jan Kolouch
Sociální inženýrství páchané na dětech Martin Kožíšek
Say No! / Řekni Ne! – online sexuálnímu nátlaku a vydírání dětí Růžena Randáková, Jakub Vinčálek
13:25 – 13:40 DISKUSE
13:40 - 13:50 PŘESTÁVKA
13:50 - 14:50 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE
„Jak jsme zakládali obor Kybernetická bezpečnost.“ Radko Sáblík, Nathan Němec, David Sýkora
Skutečnost a realita profilu na sociálních sítích Pavel Lasák
Kybernetická bezpečnost pohledem administrátora a učitele na prvním stupni ZŠ Filip Vaculík
14:50 – 15:05 DISKUSE
15:05 – 15:10 ZÁVĚREČNÉ SLOVO
15:10 – 15:25 COFFEE BREAK
15:25 – 16:10 1. BĚH WORKHOPŮ
Projekce filmu "Say NO!" Růžena Randáková, Jakub Vinčálek
Představení organizace "Nenech to být" Jan Sláma
Představení projektu "Zvol si info" Kateřina Křivánková
"Lov jehňátek v kyberprostoru" Jakub Melichar
Workshop studentů SSPŠ Nathan Němec, David Sýkora
16:15 – 17:00 2. BĚH WORKSHOPŮ

Zdroj: www.nukib.cz