Květnové časopisy redakce Řízení školy jsou již na cestě ke svým předplatitelům

Vydáno: 2 minuty čtení

Právě vychází Řízení školy, Speciál pro školní jídelny, Speciál pro školní družiny, Speciál pro střední školy a Školní poradenství v praxi.

Řízení školy onlineŘízení školy

 • Právní předpisy - změny za obdoblí duben 2017
 • Zlatý Ámos zvyšuje prestiž učitelského povolání
 • Česká školní inspekce vytvoří nástroje pro hodnocení klíčových kompetencí
 • Mgr. Veronika Doležilová: Metodické vedení posuzování odlišných vzdělávacích potřeb nesmí měnit právní předpisy
 • PhDr. Václav Mertin: Patří, nebo nepatří tělesný kontakt do školy?
 • Mgr. Pavla Petrů-Kicková: Rozvoj vzdělávání
 • Věra Mikušová: Je vaše škola v bezpečí i v kyberprostoru?

 

Řízení školy onlineSpeciál pro školní jídelny

 • PhDr. Mgr. Monika Puškinová, Ph.D., MVDr. Milan Vodička: EET ve školských zařízeních poskytujících školní stravování a ubytování
 • Mgr. Ilona Hulínová-Mihalcová, PaedDr. Helena Lukasová: Zdravá svačinka hrou
 • Mgr. Hana Rohová: Porada pro ředitele a vedoucí školních jídelen k aktuálním otázkám v oblasti školního stravování

 

Řízení školy onlineSpeciál pro školní družiny

 • Mgr. Irena Trojanová, Ph.D.: Vedoucí vychovatelka je také manažerka!
 • Reklamní tiskoviny ve školní družině
 • Mgr. Kristýna Došková: Zdravé nohy

 

Řízení školy onlineSpeciál pro střední školy

 • Ing. Alfréd Dytrt: Zpráva z konference Asociace ředitelů gymnázií České republiky
 • Mgr. Karolina Bostlová: Odborný cizí jazyk na středních školách – od teorie k praxi
 • Mgr. Kateřina Mrvová: Jak vzbudit zájem a aktivitu žáků v odborném školství?
 • Ing. Karel Klatovský: Aplikace Windows (nejen) pro školy

 

 

Řízení školy onlineŠkolní poradenství v praxi

 • Mgr. Kateřina Schmidová: Možné reakce dětí a dospívajících na rozvod
 • Mgr. Veronika Doležilová: Metodické vedení posuzování odlišných vzdělávacích potřeb nesmí měnit právní předpisy
 • MUDr. Martin Gregora: Prevence onemocnění ve škole
 • Mgr. Michal Kaderka: Děti se integrují rozličně, šablona neexistuje
 • Mgr. Jaroslav Šejvl: Alkohol a jiné návykové látky ve škole