Kvalita školního stravování

Vydáno: 1 minuta čtení

Tématická zpráva ČŠI

Česká školní inspekce zveřejňuje tematickou zprávu, která je souhrnným výstupem inspekční činnosti zaměřené na kvalitu školního stravování. Přečísti si ji můžete v režimu FlipViewer nebo v PDF.

Řízení školy

 

Česká školní inspekce předkládá tematickou zprávu s výsledky inspekční činnosti realizované v zařízeních školního stravování podle § 174 odst. 2 písm. a) a d) zákona č 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Z obsahu

 • Zaměření inspekční činnosti
 • Podmínky pro zajištění školního stravování
 • Personální zajištění školního stravování
 • Materiální zajištění – vybavenost kuchyně a prostředí
 • Kvalita školního stravování
 • Jídelníček
 • Kvalita vydávaných pokrmů Dietní stravování a další rozšířené služby
 • Efektivnost činnosti a spolupráce zařízení školního stravování
 • Stravné
 • Doplňková činnost
 • Závěry
 • Pozitivní zjištění
 • Negativní zjištění
 • Doporučení 

Zdroj