Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2021/2022

Vydáno: 1 minuta čtení

výroční zpráva ČŠI

V souladu s § 174 odst. 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2021/2022, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice. 

Výroční zprávu si můžete přečíst:

Zdroj: ČŠI