Kvalita a efektivita vzdělávání a vzdělávací soustavy ve školním roce 2019/2020

Vydáno: 3 minuty čtení

Výroční zpráva ČŠI

Řízení školy onlineV souladu s § 174 odstavec 13 školského zákona zveřejňuje Česká školní inspekce výroční zprávu za školní rok 2019/2020, která obsahuje souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy v České republice.

Přečíst si ji můžete ve formátu elektronické publikace či ve formátu pdf

Úvodní slovo ústředního školního inspektora

Školní rok 2019/2020 byl ve svém druhém pololetí významně poznamenán událostmi spojenými s nástupem pandemie nemoci covid-19. Po vydání zákazu přítomnosti žáků ve školách nastala pro český vzdělávací systém mimořádná situace. Učitelé museli ze dne na den začít se svými žáky pracovat distančními metodami, rodiče byli mnohem více než kdykoli předtím vtaženi do vzdělávání svých dětí a školství se dostalo do popředí zájmu velké části společnosti. Jakkoli bylo toto období pro všechny velmi náročné, poukázalo na mimořádnou flexibilitu většiny škol a jejich učitelů. Radikálně se proměnila tradiční podoba výuky, školy musely velmi rychle hledat způsoby, jak vzdělávání dále organizovat, musely zjišťovat, kolik žáků má podmínky pro on-line komunikaci, musely se rozhodnout, jaký způsob komunikace s nimi zvolí, jak budou komunikovat s těmi žáky, kteří on-line připojeni nejsou, co bude obsahem vzdělávání na dálku, jak bude výuka probíhat a jakým způsobem budou žáky hodnotit. Reflexe zkušeností z tohoto období pak ukázala na několik zásadních témat, s nimiž je nezbytné při metodické podpoře škol v dalším období pracovat.

Současně se zřetelně a velmi silně projevilo, jak významně na vzdělávání v prezenčním i distančním režimu působí socioekonomické vlivy i další faktory spojené se situací v jednotlivých krajích České republiky. I když má většina kvalitativních zjištění České školní inspekce plošný, a tedy systémový charakter, pohled z úrovně jednotlivých krajů nebo i nižších územních celků a jejich specifik ukazuje řadu informací v ještě trochu jiném světle. Právě sledování a vyhodnocování krajských odlišností a faktorů, které výrazně determinují kvalitu a efektivitu vzdělávání a zejména výsledky, kterých ve vzdělávání žáci v jednotlivých regionech dosahují, považuje Česká školní inspekce za nezbytný příspěvek ke komplexnosti svých výpovědí. Problematika krajských specifik ve vzdělávání je i v tomto dokumentu významně zohledněna.

Záměrem České školní inspekce je přispívat svými zjištěními, závěry a doporučeními k přijímání takových opatření, která umožní kontinuální kvalitativní rozvoj vzdělávací soustavy. Věřím proto, že i zjištění reflektující kvalitu a efektivitu vzdělávání ve školách a školských zařízeních za školní rok 2019/2020 k tomuto záměru přispějí.

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M.

Zdroj: https://www.csicr.cz/cz/Aktuality/Kvalita-a-efektivita-vzdelavani-a-vzdelavaci-s-(4)

 

Další aktuality