kurz Persona Dolls - Panenky s osobností

Vydáno: 7 minut čtení

Persona Dolls jsou panenky s osobností. Mají stejně jako děti svoje jméno, rodinu, domov, svůj příběh. Panenky přicházejí do kolektivu dětí, sdílejí s nimi svůj životní příběh a vybízejí děti, aby s nimi sdílely ten svůj. Panenky fungují jako prostředníci mezi učitelkami a dětmi i mezi dětmi navzájem, pomáhají dětem mluvit o sobě a bránit se, když se jim někdo posmívá kvůli odlišnosti, chudobě nebo jinému mateřskému jazyku.

Řízení školy onlinePro koho je metoda vhodná? 

Pro děti od 3 do 9 let, ve školkách, školách i zařízeních mimoškolního vzdělávání mládeže.

Co vám přinese práce s Persona Dolls?

Práce s panenkou vás naučí neříkat „on to tak nemyslel“ nebo „to nic není“ v situacích, kdy se děti navzájem zraňují. Dozvíte se, jak s dětmi mluvit o věcech, které se těžko vysvětlují.

Persona Doll mi pomohla zlepšit komunikaci s dětmi, které mají problémy. Mnohem efektivněji nyní řeším obtížné situace ve třídě, dokáži je také lépe objektivně zhodnotit.“ Jana Blažková, ZŠ a MŠ Lobodice

Co práce s Persona Dolls přináší dětem?

Metoda Persona Dolls rozvíjí u dětí schopnost sebevyjádření, empatii, respekt a péči o druhé. Pomáhá dětem i dospělým oceňovat rozmanitost.

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje také schopnost přemýšlet nejen o sobě, ale i o druhých. Už jen fakt, že se sejdou děti ze čtyř tříd mateřské školy, těší se na sebe i Lindu, stojí zato.“  Hana Nečasová, MŠ Kárníkova v Brně

Chcete pracovat s Persona Dolls?

Zaujala vás metoda Persona Dolls – panenky s osobností? Nabízíme vám 9denní vzdělávací kurz. V rámci jednotlivých setkání se s metodou seznámíte a dozvíte se více o přístupu vědomé práce s předsudky. Vytvoříte si svoji panenku Persona Doll podle potřeb skupiny dětí, se kterou pracujete. Absolvujete povinnou praxi a získáte zpětnou vazbu. V rámci kurzu se střídají praktické, teoretické a sebezkušenostní aktivity, které se věnují představám normality a reflexi toho, jak s dětmi mluvíme.

Termíny 

Účast na všech částech kurzu je povinná

 • 21. – 23.9. 2017
 • 19. – 21.10. 2017
 • 7.- 9.12. 2017

Cena

Cena kurzu je 16.000 Kč na osobu včetně DPH a včetně panenky.
Financování kurzu lze zajistit v rámci OP VVV (Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání), nebo v rámci Šablon OP VVV (Osobnostně sociální a profesní rozvoj pedagogů MŠ a ZŠ)

Nebo z jiných dotačních programů MŠMT, podporující multikulturní výchovu, prevenci xenofobie a rozvoj humanismu.

Součástí kurzu je tvorba vlastní panenky, osvojení práce s panenkou Persona Dolls v souladu s cíli vědomé práce s předsudky, ze které metoda vychází. Kurz je složen z aktivit praktických, teoretických a sebereflekčních aktivit. Součástí kurzu je také rozbor videozáznamů z praxe.

Každý účastník také dostane v příběhu kurzu zpětnou vazbu na příběh své panenky a i na práci s panenkou a základě rozboru videa.

Více informací o metodě Persona Dolls a podmínkách absolvování kurzu naleznete na webu www.persona-dolls.cz nebo vám je poskytne Alena Felcmanová na telefonních číslech 778 402 764 a 222 350 830 nebo na e-mailu: alena.felcmanova@clovekvtisni.cz

Obsahy dle jednotlivých bloků

1. blok - 21. – 23. 9. 2017 (celé 3 dny), Praha:

Úvod do metody Persona Dolls© a přístupu vědomé práce s předsudky. Vytváření vlastní panenky a její biografie. Vytváření konkrétních příběhů panenky pro interakci s dětmi (co máme společného). Informování rodičů a kolegů a samotný nácvik práce s panenkou – jak vést rozhovor s dětmi.    

2. blok -  19. – 21.10. 2017 (celé 3 dny), Praha:

Reflexe vlastní praxe – první návštěva panenky, rozbory videí z praxe. Tvorba příběhů o tom, co nás odlišuje a co nás může obohatit. Prohloubení tématu odlišnosti a předsudků. Prohloubení přístupu vědomé práce s předsudky.          

3. blok - 7. – 9. 12. 2017 (celé 3 dny), Praha:

Reflexe vlastní praxe – další návštěva panenky, rozbory videí z praxe. Tvorba příběhů o tom, co je a není fér, práce s předsudky. Prohloubení tématu diskriminace a zapojování dětí do řešení problémů.

 

Podmínky účasti a přihlášení

 • garance zajištění praxe v rámci výcviku - skupina 5 – 6 dětí ve věku 3 – 9 let, se kterými můžete v rámci výcviku realizovat praxi a rozvíjet své dovednosti při práci s Persona Dolls
 • motivace pro sebevzdělávání, dlouhodobou spolupráci a sdílení zkušeností z praxe i po ukončení kurzu 
 • zájemce prosíme o zaslání životopisu a motivačního dopisu; v motivačním dopisu rozveďte prosím dosavadní zkušenosti s tématy školení, co vás na přístupu zaujalo, jak a kde chcete Persona Dolls využít a popište skupinku dětí, se kterými plánujete realizovat praxi
 • přihlásit se můžete do 12. 5. 2017
 • později budete požádáni o zaslání stručného životopisu a motivačního dopisu

Podmínky absolvování

 • Účast na všech termínech kurzu
 • Absolvování průběžné praxe s panenkou se skupinou dětí + odevzdání videozáznamu
 • Odevzdávání biografie a zpětné vazby z praxe s Persona Dolls

Lektorský tým

Alena Felcmanová M.A. vystudovala HU Berlin obor Vzdělávání dospělých/celoživotní vzdělávání. Absolvovala kurzy dalšího vzdělávání: Trenér přístupu Anti-Bias „Rozmanitost - Moc - Diskriminace“ – přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti, „Trenérka pro interkulturní setkávání“. Od 2013 pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Spolupráce s Kinderwelten na šíření metody Persona Dolls od roku 2012, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.
 
Bc. Monika Nikodýmová
Vystudovala JU v Českých Budějovicích, obor učitelství pro MŠ specializace v pedagogice –arteterapie, artefiletika UPOL – PF a FF, Olomouc SPGŠ Znojmo – učitelství pro MŠ. Od roku 1987 pracuje jako učiteka v MŠ, od roku 2008 jako vedoucí ředitelka v MŠ Mozaika Jihlava. Od r. 2006: arteterapeut při práci s dětmi se specifickými potřebami v rámci docházky do MŠ – rodinné individuální arteterapie ve spolupráci s SPC a PPP Jihlava; projekt Ateliér Sedmikráska  a MŠ Dvořákova. Od roku 1996 pracuje také jako lektorka dospělých. S metodou Persona Dolls pracuje od roku 2013, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.
 
Mgr. Jana Randa absolvovala obor Studium občanského sektoru UK. Od roku 2007 se věnuje práci s mladými lidmi prostřednictvím metod neformálního vzdělávání. Podílela se na tvorbě on-line nástroje pro multikulturní vzdělávání na školách Czechkid. Byla metodičkou projektu “Síť multikulturních otevřených klubů”. Dlouhodobě spolupracuje s AFS mezikulturní programy. Působí v lesní školce Tramtária (Žilina, Slovensko) jako podpora týmu pedagogů. Absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.
 
Markéta Hamilton, DiS.
Učitelka MŠ s bohatými zkušenostmi předškolního vzdělávání z Anglie a Norska. Pracovala jako ředitelka ZŠ a MŠ Victoria School, nyní působí na 1.stupni ZŠ a MŠ Sofie v Říčanech. Tato škola se řídí principy Montessori pedagogiky. Podílí se na jógových táborech pro rodiče s dětmi. Zajímá se o práci s dětskou spiritualitou. S metodou Persona Dolls pracuje od roku 2015.
 
Mgr. Pavel Košák
Koordinátor vzdělávání programu Varianty, Člověk v tísni, o.p.s., lektor a tréner IKV  pro pedagogy a úředníky, vede tréninky v ČR a na Slovensku. Absolvoval Kurz lektorských dovedností a další kurzy zaměřené na pedagogiku a práci s mládeží. V roce 2012 ukončil dvouletý výcvik Dobrodružství s kulturou Česko-německého kurzu v oblasti transkulturního učení (přístup ATCC). Absolvoval CMTF UP v Olomouci. Spolupráce s Kinderwelten na šíření metody Persona Dolls od roku 2012, absolvoval akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.