Kurikulum Dobrý začátek

Vydáno: 2 minuty čtení

Vyšla nová metodika podpory socioemočních dovedností pro mateřské školy 

Kurikulum Dobrý začátek je novou pomocí pro pedagogy v mateřských školách, která pomůže děti ve třídě snáz socializovat, zároveň podpoří jejich sociální dovednosti, naučí děti porozumět jejich emocím a snáze je ovládat a celkově přijímat zodpovědnost.

Metodika také ulehčuje adaptaci nových dětí ve školce. „Kurikulum Dobrý začátek dává praktické návody pro témata, jako jsou podpora pozitivního chování, práce s emocemi, pěstování klimatu sociální pohody ve třídě, používání pochvaly a ocenění, ale také pracuje s nevhodnými návyky chování, zvládání vzteku nebo agresivity u dětí a řešení konfliktů ve třídě,“ popisuje Egle Havrdová, ředitelka neziskové organizace Schola Empirica, která kurikulum vydává. Metodika pomáhá také ve zvládání managementu třídy, budování pozitivní atmosféry a vede pedagogy nejen k vytváření partnerských vztahů ve třídě ale i s rodiči.

Nově vydané kurikulum pomáhá pedagogům v mateřské škole uchopit metodiku Dobrý začátek a nabízí návod k zavedení metodiky do denní praxe ve třídě. „Dobrý začátek je taková kuchařka, nabízí praktické návody na řešení konkrétních situací ve třídě,“ říká učitelka z MŠ Albertova v Hradci Králové Eva Hrubá, která se metodice věnuje. Kurikulum tedy nabízí nejen teoretický základ, ale především konkrétní návody pro práci s dětmi.

Součástí knihy jsou i vzory pracovních listů a dopisů pro rodiče, příklady scénářů práce s velkými maňásky, seznam her a aktivit pro děti ve třídě. Vše je možné volně kopírovat v praktickém formátu A4.

Učitelé si mohou objednat Kurikulum Dobrý začátek v tištěné podobě zdarma, a to na adrese info@scholaempirica.org.

Zdroj: Oznámení scholaempirica.org