Kultura spojuje

Vydáno: 2 minuty čtení

Mezinárodní konference „Kultura spojuje!“se zúčastnily Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského NPMK. PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, vystoupila s hodnocením projektu Pokusné ověřování, který historicky poprvé propojuje oblast působení ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) a ministerstva kultury (MK). Konferenci pořádalo Národní informační a poradenské středisko pro kulturu (NIPOS).

Markéta Pánková, ředitelka NPMK a koordinátorka projektu Pokusné ověřování, představila účastníkům konference jedinečnost tohoto počinu. „Pokusné ověřování – Vzdělávací program paměťových institucí do škol“ propojuje paměťové instituce a jejich spolupráci v rámci vzdělávání žáků základních škol a nižších stupňů gymnázií. Edukace v paměťových institucích po předchozích dvou ročnících přináší pozitivní výsledky a nyní také hmatatelný výsledek: do Rámcových vzdělávacích programů (RVP) se promítne novela školského zákona. Ta přinese základním školám (plošně) finanční prostředky na vzdělávání v paměťových institucích, aby učitelé mohli dopřát žákům další perspektivu poznatků. Již 3. běh Pokusného ověřování, který probíhá ve školním roce 2019/2020, začal v září 2019. Účast žáků na edukačních programech se stane součástí školní výuky. Pokusné ověřování je unikátní také tím, že historicky poprvé propojuje oblast působení MŠMT a MK.

Řízení školy online

Konferenci „Kultura spojuje!“ svými výstupy obohatily zástupci Evropské komise, zástupci zahraničních i českých ministerstev (MK, MŠMT, MPSV nebo MZ), představeny byly evropské i české projekty založené na mezioborovém propojování.

Markéta Pánková, ředitelka NPMK, přiblížila také Národní oslavy výročí Jana Amose Komenského, které jsme slavnostně zahájili v pondělí 2. září 2019 v Pantheonu Národního muzea. V rámci národních oslav v letech 2020 – 2022 proběhne řada kulturních akcí a konferencí, které připomenou odkaz a dílo Učitele národů. Aktuální informace k Národním oslavám J. A. Komenského jsou k dispozici na webu www.comenius350.cz.

 Řízení školy online

Zdroj: Tisková zpráva NPMK ze dne 7. října 2019