Kulatý stůl k podpoře uměleckého vzdělávání

Vydáno: 2 minuty čtení

Ve Velkém sále Novoměstské radnice, Karlovo nám. 1/23, Praha 2 se v souvislosti s plněním rezortního úkolu č. 44 Podpora ZUŠ sejdou dne 29. listopadu 2019 v 10:30 hod. zástupci MŠMT, ČŠI, Asociace ZUŠ ČR, Ústřední umělecké rady ZUŠ ČR, základních, středních a vysokých uměleckých škol, zřizovatelů, ŠPÚ Bratislava, NIDV a hosté.

Řízení školy onlinePředmětem jednání bude přiblížení výstupů rezortního projektu Podpora ZUŠ/SUŠ ve školním roce 2017/2018.

V rámci vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání ZUŠ/SUŠ byl zpracován koncepční systém rozvoje pedagogů a managementu základních a středních uměleckých škol. Na krajské úrovni funguje pilíř A, který se věnuje odborně profesnímu růstu pedagogů, rozvoji digitálních kompetencí a manažerských dovedností. Pilíř B obsahuje cyklické vzdělávání pro management, pro začínající i pro zkušené pedagogy. Pilíř C pak nabízí několikadenní celostátní vzdělávací programy pro pedagogy tanečního oboru, výtvarného oboru, literárně-dramatického oboru, komorní a souborové hry, orchestrální hry, hry na varhany, hry na dudy a na cimbál, hudební nauky a další.

Kromě zhodnocení toho, co se v uplynulém období podařilo v rámci vzdělávací oblasti Umělecké vzdělávání zrealizovat a jak je postupně naplňována koncepce systematického vzdělávání pedagogů a managementu ZUŠ, se bude setkání dále věnovat problematice šablon pro ZUŠ a přípravě nové programové nabídky NIDV pro Umělecké vzdělávání na rok 2019.

Konferenci pořádá Národní institut pro další vzdělávání (dále NIDV).

 

Zdroj: Tisková zpráva NIDV ze dne 28. 11. 2018