Kulatý stůl: Inkluzivní vzdělávání a školský management.

Vydáno: 1 minuta čtení

Kulaté stoly CŠM jsou místem setkávání lidí, kteří mají zájem o řízení škol a školství. Slouží k vzájemnému pochopení, tříbení odborných názorů a formulaci stanovisek.

Centrum školského managementu PedF UK Vás zve na další Kulatý stůl: Inkluzivní vzdělávání a školský management.

Kulatý stůl se bude se konat v pátek 18. 11. 2016 v 10.00 hod, v prostorách Velkého sálu PedF UK, Magdalény Rettigové 4, Praha 1, a to pod záštitou děkana prof. PaedDr. Michala Nedělky, Dr. Opět se setkají lidé různých názorů, odborníci akademických pracovišť z České republiky i zahraničí, zřizovatelé i ředitelé škol.

Srdečně zve PhDr. Václav Trojan, Ph.D.
Vedoucí katedry CŠM PedF UK

Další aktuality