Kulaté stoly Pražského inovačního institutu

Vydáno: 2 minuty čtení

Projekt iKAP II – Inovace ve vzdělávání, který pro hl. m. Praha realizuje Pražský inovační institut, vás srdečně zve na další kulaté stoly, jejichž cílem je sdílení dobré praxe mezi profesionály ve vzdělávání.

Kulatý stůl na téma: Genderová identita žáků

Termín: 19. 4. 2023, 15.30 – 18.30 hod.

Místo: Školicí středisko Marianeum, Máchova 7, Praha 1

Více informací ve facebookové události na tomto odkazu či na webu projektu.

Odkaz na přihlašování ZDE.

Setkání ve formě facilitované interaktivní diskuze je určeno zejména v pedagogům pražských škol a školských zařízení, školním metodikům prevence, výchovným poradcům, speciálním pedagogům i školním psychologům. S úvodním slovem vystoupí odbornice PhDr. Pavla Doležalová z Národního ústavu duševního zdraví.  

Facilitace kulatého stolu: Mgr. Petra Dobiášová a Mgr. Roman Ziegler

Kulatý stůl na téma: Práce s nadanými žáky

Termín: 20. 4. 2023, 15.30 – 18.30 hod.

Místo: Podnikatelské a inovační centrum hl. m. Prahy, Škodův palác – Charvátova 6, Praha 1

Více informací ve facebookové události na tomto odkazu či na webu projektu.

Odkaz na přihlašování ZDE.

Setkání ve formě facilitované interaktivní diskuze je určeno zejména vedoucím pracovníkům a pedagogům všech typů pražských škol a školských zařízení, speciálním pedagogům, školním psychologům i asistentům pedagoga. S úvodním slovem vystoupí odbornice RNDr. Zdeňka Chocholoušková, Ph.D., z NPI ČR a Bc. Markéta Štindlová z NPI ČR a PII.  

Facilitace kulatého stolu: Mgr. Kateřina Kopečná a Mgr. Roman Ziegler

Zdroj: Pražský inovační institut