Kreslený život „Učitele národů“ v Národním pedagogickém muzeu ode dneška přístupný veřejnosti

Vydáno: 4 minuty čtení

Jedinečná výstava, která poprvé komiksovým způsobem představuje životní příběh a dílo J. A. Komenského (1592-1670), je od pátku 31. 1. do 31. 12. 2020k vidění v Národním pedagogickém muzeu a knihovně J. A. Komenského. Výstava KOMenský v KOMiksu vznikla ve spolupráci s UNESCO a je součástí programu Národních oslav J. A. Komenského, které se konají mezi lety 2020-2022, kdy si připomínáme 350. výročí úmrtí Učitele národů (2020), resp. 430. výročí jeho narození (2022). Veškeré informace o Národních oslavách jsou zveřejněny na webu www.comenius350.cz.

Výstava získala i záštitu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a proto při vernisáži také vystoupil zástupce MŠMT Vladimír Ševela, který zdůraznil symbolický význam připomínání odkazu J. A. Komenského i v dnešní době, protože jeho myšlenky a didaktické principy jsou platné i v současné škole. Ředitel Ševela mimo jiné řekl: „Ministerstvo školství podporuje projekt národních oslav Komenského, jejichž cílem je znovu připomenout význam a zásluhy J. A. Komenského nejen jako velkého myslitele, ale především jako učitele. Bylo nám potěšením podílet se na vzniku této výstavy, nad kterou ministr školství zároveň převzal záštitu, aby tak symbolicky podtrhnul význam Komenského i pro dnešní školu. Věřím, že zhlédnutí výstavy bude nejen poučné pro děti a žáky, ale zároveň i inspirativní pro jejich učitele. Přeji výstavě hodně zdaru a hodně návštěvníků.“

Komiksové zpracování života a díla J. A. Komenského by se na první pohled mohlo jevit jako výstava určená výhradně dětem a mladé generaci, nicméně je určena všem zájemcům bez rozdílu věku. Příběh J. A. Komenského sepsala Klára Smolíková za odborné spolupráce Richarda F. Vlasáka a PhDr. Markéty Pánkové. Svými obrazy ho doprovodil komiksový ilustrátor Lukáš Fibrich. Výstavu doplňují interaktivní prvky, jejichž autorkou je Andrea Koblasová. Pro školní třídy a dětské návštěvníky jsou připraveny pracovní listy k výstavě.V průjezdu muzea je rovněž k vidění panelová výstava věnovaná vývoji českých slabikářů.

V programu vernisáže zazněl i spot „Komenský do tříd“, kterým byla zahájena soutěž pro žáky a studenty. Podrobné informace zájemci naleznou na speciálním webu comenius350.cz. Zájemci mohou také používat samostatný email komenskydotrid@npmk.cz. Jak řekla ředitelka Markéta Pánková ““ Vedle této výstavy jsme zahájili soutěž Komenský do tříd!  Spot k soutěži lze přehrát na speciálním webu comenius350.cz. Soutěžit mohou třídní kolektivy základních a středních škol v České republice a českých škol v zahraničí, které nápaditým a tvořivým způsobem tzv. „zpřítomní“ J. A. Komenského ve své třídě.

Centrem soutěže je facebooková stránka, na níž budou všechny soutěžní projekty zveřejněny a na níž budou rovněž každý měsíc oznámeni vítězové. Inspirací zúčastněným může být plakát ke staženía oficiální spot národních oslav. Kolektiv školní třídy zašle prostřednictvím třídního učitele na emailovou adresu komenskydotrid@npmk.cz svůj projekt s krátkým popisem a jednou fotografií nebo videosekvencí.

Soutěže se mohou účastnit žáci základních a středních škol v České republice a českých škol v zahraničí. Soutěžní podmínky jsou uvedeny na facebooku.

Všechny zaslané projekty budou zveřejněny na facebookové stránce Komenský do tříd! Odborná komise každý měsíc vybere vítězné projekty a své hodnocení zveřejní. Vítězné školní třídy budou oceněny diplomem a speciálními dary.

Učitel národů návštěvníkům vzkazuje: „Můj život byl plný dobrodružství. Přijď se podívat!“

Řízení školy online 

Výstava KOMenský v KOMiksu

Kde: Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Valdštejnská 20, Praha 1, www.npmk.cz

Kdy: 31. 1. – 31. 12. 2020, otevřeno Út-Ne 10.00-17.00

Zdroj: Tisková zpráva ze dne 31. ledna 2020, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského