Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze (KAP 1)

Vydáno: 1 minuta čtení

Tento dokument vznikl v rámci realizace projektu „Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě Praze“ (KAP). Tento projekt slouží jako nástroj pro zlepšení řízení škol, hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. KAP je prioritně zaměřen na oblasti vzdělávání přímo se týkající regionálního trhu práce a inovací v hl. m. Praze. Krajský akční plán řeší zejména rozvoj středních a vyšších odborných škol, ale je průnikem realizace vzdělávání i na dalších stupních (MŠ, ZŠ, VŠ, celoživotního učení a školských poradenských zařízení).

Krajský akční plán vzdělávání v hlavním městě PrazeKAP stanovuje priority a jednotlivé kroky nutné k dosažení cílů vzdělávací politiky v území na základě potřebnosti, naléhavosti, přínosů a podloženosti reálnými daty a analýzami. Byl vypracován realizačním týmem KAP ve spolupráci s odborem školství a mládeže MHMP, partnery v území (Pracovní skupinou Vzdělávání), odbornými platformami (minitýmy), garanty intervencí z Národního ústavu pro vzdělávání a za podpory a dohledu odborného garanta KAP. Identifikované činnosti jsou v souladu s prioritami a cíli Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy HMP 2016 – 2020.

Celý KAP naleznete v příloze ve formátu PDF.