Kraje od MŠMT dostaly datové sety pro přípravu krajských dlouhodobých záměrů

Vydáno: 1 minuta čtení

Ministerstvo školství (MŠMT) rozeslalo krajům datové soubory pro přípravu analytických podkladů krajských dlouhodobých záměrů vzdělávání na následující 4 roky.

Datové soubory si můžete stáhnout na edu.cz.

Jaký bude další postup prací na koncepcích rozvoje vzdělávací soustavy?

  • Dlouhodobý záměr vzdělávání ČRna roky 2023-2027 bude zveřejněn a krajům rozeslán do 15.května 2023.
  • Krajedostanou od MŠMT ještě popisnékrajské zprávy s interpretací dat, a todo 31. května 2023.
  • Do 30. června 2023 budou kraje zasílat své připomínky k republikovému návrhu, proběhne i veřejné připomínkování.
  • Nejpozději v říjnu 2023by Dlouhodobý záměr vzdělávání CŘ na roky 2023-2027 měl být předložen vládě ČR ke schválení.

Zdroj: MŠMT, edu.cz