Konzultační linka - Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Vydáno: 1 minuta čtení

Konzultační linka pro výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I

Vážení žadatelé a příjemci výzev Šablony pro MŠ a ZŠ I a Šablony pro SŠ a VOŠ I,

dovolujeme si vás informovat o zřízení konzultační linky pro zodpovídání dotazů souvisejících s přípravou a předkládáním žádostí o podporu a realizací projektů výzev č. 02_16_022 a 02_16_023 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I a výzev č. 02_16_035 a 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Na konzultační linku se žadatelé a příjemci mohou obracet od 23. ledna 2017 a to telefonicky nebo
e-mailem.

Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.

Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Řízení školy online