Konzultační linka pro šablony OP VVV

Vydáno: 2 minuty čtení

Konzultační linka pro žadatele a příjemce ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy byla Řídicím orgánem Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání zřízena počátkem tohoto roku. Tým konzultační linky denně zodpoví průměrně 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Například za září jich bylo bez mála 2000.

Řízení školy onlinePro žadatele ve výzvách na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy byla připravena řada pomůcek pro jednodušší přípravu a podávání projektů. Vzniklo několik videoprezentací s informacemi o výzvě, o náležitostech žádosti o podporu i o samotné realizaci projektů. Publikovány byly Příklady dobré praxe, přehled základních doporučení a rad s názvem Šablony od A do Z a řada dalších informačních materiálů.

„Žadatelé a příjemci však oceňují také přímou komunikaci a kromě klasických seminářů se osvědčila
i konzultační linka k výzvám na šablony pro mateřské, základní, střední a vyšší odborné školy,“
uvedl Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT.

Konkrétně v září bylo zodpovězeno téměř 2000 dotazů. Jednalo se o 761 e-mailových a 1199 telefonických, z toho 697 k výzvám na šablony pro mateřské a základní školy a 502 k výzvám na šablony pro střední a vyšší odborné školy. Dotazy prostřednictvím konzultační linky v září vyřizovalo celkem 17 pracovníků. Průměrně se za den vyřídí 60 telefonických a 30 e-mailových dotazů. Nejčastěji se žadatelé ptali na vyplňování žádosti v systému IS KP14+. Často se jejich dotazy týkaly také uznatelnosti kvalifikačních požadavků pro personální šablony a zvolených vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky zapojené do projektu.

Prostřednictvím konzultační linky pracovníci Řídicího orgánu OP VVV také kontaktují příjemce např. s připomenutím povinnosti předložit zprávu o realizaci a snaží se tak minimalizovat případné nesrovnalosti.

Tým konzultační linky odpovídá na dotazy žadatelů a příjemců od konce ledna 2017. Pro telefonické konzultace je určena linka +420 234 814 777, dostupná od pondělí do pátku v čase 9.00 – 15.00.

Pro e-mailové dotazy je určena adresa dotazyZP@msmt.cz.

Více informací o výzvách i zmiňovaných podpůrných nástrojích naleznete na stránkách http://opvvv.msmt.cz v sekci Výzvy OP VVV.

Zdroj: OP VVV