Kontakty na KHS pro období 21. – 26. 1. 2022

Vydáno: 3 minuty čtení

Vzhledem k rychle rostoucím počtům případů potvrzeného onemocnění covid ve školách a školských zařízení a s ním souvisejícím trasování rizikových kontaktů Ministerstvo zdravotnictví připravilo na žádost MŠMT seznam kontaktů Krajských hygienických stanic, které budou dostupné ve dnech 21 . - 26. 1. 2022 včetně víkendu.

Seznam kontaktů KHS aktivních 21.-26.1.2022 včetně víkendu

Shrnutí postupu v případě, že ZŠ, SŠ či konzervatoř obdrží informaci o pozitivním PCR testu

  1. Obratem volat na KHS a konzultovat situaci, dohodnout se, koho označíte jako rizikový kontakt.
  2. Vyplnit tabulku s rizikovými kontakty – ZŠ, SŠ a konzervatoře nahrávají do CFA, ostatní školy a školská zařízení odesílají tabulku na KHS.
  3. Informovat zákonné zástupce „rizikových kontaktů“ o výskytu covidu ve škole/školském zařízení.
  4. Zákonní zástupci (resp. zletilí žáci) obdrží SMS s nařízením karantény a dalšími informacemi. Průměrná doba od nahrání tabulky do CFA do rozeslání SMS byla v posledních dnech 7,2 hod.

Ostatní školy a školská zařízení v případě, že obdrží informaci o pozitivním PCR testu, kontaktují KHS a poskytnou součinnost při trasování dle pokynů pracovníků KHS.

Připomínáme, že jako škola karanténu nařídit nemůžete, ale v každém případě je vhodné zákonné zástupce (resp. odpovídajícím způsobem i zletilé žáky) informovat emailem nebo přes školní informační systém.

Příklad informace pro zákonné zástupce

Vážení rodiče,
po konzultaci s KHS bylo zjištěno, že Vaše dítě bylo ve škole v rizikovém kontaktu s covid pozitivní osobou. Osobní údaje dítěte a kontakt na zákonného zástupce jsme v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví předali KHS. V nejbližších hodinách byste měli obdržet SMS s nařízenou karanténou v délce pěti dnů ode dne rizikového kontaktu XX.YY.2022 (vyplnit dle data) a dalšími informacemi. Do doby nařízení karantény doporučujeme preventivně omezit kontakt dítěte s dalšími osobami, sledovat případné příznaky onemocnění a dodržovat preventivní protiepidemická opatření.

 

Zdroj: MŠMT 21. ledna 2022

Seznam kontaktů Krajských hygienických stanic, které budou dostupné ve dnech 21 . - 26. 1. 2022 včetně víkendu.

  ředitel zástupce epidemiolog zástupce
HS hlavního města Prahy MUDr. Zdeňka Shumová JUDr. Zdeněk Srb, MBA Mgr. Ladislava Chromá  
735 726 527 733 673 903 773 782 848  
KHS Středočeského kraje Mgr. Tomáš Vodný MUDr. Libuše Polanská MUDr. Lilain Rumlová  
736521408;
234118295
736521305;
234118260
234 118 260  
KHS Jihočeského kraje doc. MUDr. K. Kotrbová, Ph.D.   MUDr. Hana Bendíková  
736 514 324   739 602 527  
KHS Plzeňského kraje Mgr. Michal Bartoš Mgr. Bc. Jaroslav Kubík Ivana Ježová Ing. Ivana Kunešová
723441301;
377155222
724 769 482 732 943 889 732 943 889
KHS Karlovarského kraje Ing. Lenka Petráková   Marie Zelinová  
607 667 489   725 750 279  
KHS Ústeckého kraje MUDr. Lenka Šimůnková   MUDr. Eva Patrasová  
602 178 054   602 489 575  
KHS Libereckého kraje Ing. Jana Loosová, Ph.D.   Bc. Simona Cejpová MUDr. Hana Knížová
734 233 092   778 456 405 778 456 405
KHS Královéhradeckého kraje MUDr. Ivan Kučera, Ph.D. Ing. Pavel Hlaváč MUDr. František Ulman
(22.1. ANO)
MUDr. Eva Beranová (22.1.2022 NE)
603 260 418 731 628 623 731 628 605 731 628 628
KHS Pardubického kraje MUDr. Antonín Vykydal Mgr. Lukáš Kristl MUDr. Olga Hégrová MUDr. Jana Daňková
602 233 939 602 120 797 704 950 635 604 225 903
KHS kraje Vysočina JUDr. Jan Pečinka Ing. Šimon Veleba MUDr. Hana Pavlasová  
739 373 303 607 174 472 566 650 888  
KHS Jihomoravského kraje Ing. David Křivánek JUDr. Lenka Živělová nepřetržitá služba  
602 751 836 725 702 790 775 852 614  
KHS Olomouckého kraje MUDr. Lenka Pešáková, Ph.D. Mgr. Kateřina Jančová Mgr. Barbora Hanáková  
606 740 949 722 954 368 607 902 056  
KHS Zlínského kraje MUDr. Eva Sedláčková, Ph.D. Mgr. Bc. Vladimír Možíšek, LL.M MUDr. Jana Eliška Hošková  
606 740 949   602 156 923  
KHS Moravskoslezského kraje v.z. Mgr. Zuzana Babišová   MUDr. Lucie Hlaváčková
(od 20.1. do 24.1. 8,00 ANO)
MVDr. Petra Blahožová
(od 24.1. 8,00 - do 27.1. ANO)
720 947 675   602 547 169 778 969 868