Konferencí Finanční vzdělávání – úkol na celý život letos vyvrcholil Global Money Week 2019

Vydáno: 6 minut čtení

Minulý týden se v prostorách ČNB uskutečnila závěrečná konference Global Money Week 2019. Konference dovršila světový týden vzdělávání dětí a mládeže o penězích a  finanční gramotnosti. Česká republika se zařadila mezi 169 zemí světa, které se této největší akce svého druhu zúčastnily.

Global Money Week 2019 (GMW) se uskutečnil poslední březnový týden a jeho heslem bylo „Šetři, uč se, vydělávej“. V České republice se na pořádání podílela organizace yourchance, o.p.s. a EFPA ČR.  

Na konferenci byly představeny konkrétní výsledky a úspěchy, kterých se podařilo dosáhnout. V celosvětovém měřítku se do akce zapojilo více než 53 tisíc organizací, uskutečnilo se na 310 tisíc akcí a podařilo se oslovit úctyhodných 32 milionů dětí a mladistvých. V České republice se do GMW  zapojilo  120 základních i středních škol, 45 dětských domovů a více než 30 institucí a knihoven. Uskutečnila se  řada přednášek, besed, workshopů, projektových dnů a akcí pro veřejnost, jichž se zúčastnilo i  několik desítek certifikovaných evropských finančních poradců EFP/EFA a kvalifikovaných lektorů finanční gramotnosti projektu Finanční gramotnost do škol organizace yourchance. Zajímavý mezinárodní workshop na téma „Co mě naučili doma a ve škole o penězíchproběhl na Trójském gymnáziu v Praze. Setkání se studenty potvrdilo, že prostor pro finanční vzdělávání mezi žáky základních i středních škol je veliký a existuje silná potřeba získávat postupně vztah k penězům, vlastní podnikavosti i budoucí životní prosperitě. Důležité je tento přístup implementovat do rodin, mezi rodiče i na celospolečenskou úroveň.

Stranou nezůstaly ani současné trendy a u mládeže a dětí stále oblíbenější prostředí sociálních sítí. Za  jeden z největších úspěchů organizátoři považují akci s youtubery, která se uskutečnila 6. dubna 2019 v Centru Černý Most a navštívilo ji na 4000 lidí. Představili se zde ti nejlepší čeští youtubeři jako Lukefry, Koran, Attack, Creep, Naty Hrachová a The Síma. Celý den probíhal jako velká show plná tance, zpěvu, improvizací a překvapení! Součástí byly rozhovory o důležitosti finančního vzdělání, soutěže a   hry s finanční tématikou. „Tématem finanční gramotnosti je jednoduše neutratit všechno. Je to o  tom, za co utrácím, kolik co stojí a co si můžu dovolit. To, co dnes neutratím se může mnohem lépe a  zásadněji hodit později,“ vysvětloval dětským účastníkům smysl vztahu k penězům Radim Houdek z  české kanceláře EFPA. Děti se mohly dále zapojit do on-line hry „Rozpočti si to“, která je aktuálně jedinou národní soutěží ve finanční gramotnosti žáků základních a středních škol. Dále se děti mohly přihlásit do již tradičního turnaje školních tříd ve hře o životě a financích "FinGRplay". Podstatou hry je umožnit každému se zábavně finančně vzdělat a tím zvyšovat finanční stabilitu a sílu českých rodin. V úhrnu se tak podařilo oslovit celkem 17.215 dětí z České republiky, což znamená oproti loňskému roku nárůst o téměř 60 %.

Závěrečnou konferencí o finanční gramotnosti ve středu 10. dubna 2019 provázely Marta Gellová z EFPA ČR a Jana Merunková z yourchance. Čestným hostem byl viceguvernér ČNB Tomáš Nidetzký. Dále vystoupili představitelé bank, finančně poradenských společností, Ministerstva financí, Poslanecké sněmovny, neziskových organizací a v neposlední řadě i zúčastněných škol. Hovořilo se o  konkrétních krocích a prostředcích zvyšujících finanční vzdělání, problematice penzijního spoření, zadlužení a exekucí a bylo nadneseno i téma regulace finančního prostředí, zejména v souvislosti se  zákonem o ochraně spotřebitele. Byly představeny nejrůznější smart nástroje sloužící k modelaci racionálního finančního chování, jako jsou již zmíněná hra „FinGFplay“ a „Rozpočti to“ (yourchance), dále pak to byl „Život podle vás“ (eDO finance), aplikace „Spendee“ a „Filip“ (ČSOB). Velice zajímavý příspěvek zazněl od zástupce Modré pyramidy, pana Pavla Benčo, který představil projekt „Moudré šachování“ a jeho pozitivní dopady na celkový rozvoj schopností dětí a mládeže.

Význam finančního vzdělání byl akcentován také v souvislosti se současnými trendy. Pan Tomáš Doležal, zástupce KB, jež je pro rok 2019 generálním partnerem GMW, vyzdvihl zejména obrovskou dynamiku změn finančního a bankovního sektoru odrážející se v první řadě v rostoucí rychlosti finančních transakcí a snadné dostupnosti nástrojů. To s sebou přináší jak řadu pozitivních, tak ale řadu rizikových dopadů. A protože, jak dodává Marta Gellová, spoluzakladatelka a předsedkyně rady EFPA ČR: „Cílem Global Money Week je oslovit nejen děti a mládež, ale také působit na skupiny sociálně vyloučené a ohrožené předlužením, i na širší veřejnost“, ukončily konferenci v odpolední části tři panelové diskuse věnované roli rodičů ve finančním vzdělávání dětí, úloze municipalit v celoživotním finančním vzdělávání a problematice oddlužení.

V průběhu konference byli také oceněni výherci turnaje „FinGRplay“ a z rukou paní Jany Merunkové obdrželi Bronzový a Stříbrný certifikát zástupci škol, které získaly titul „Finančně gramotná škola“. Paní Jana Doležalová pak poprvé v historii převzala Diamantový certifikát pro ZŠ Smetanova, Vimperk, jako ocenění pro instituci – lokálního lídra, která se zasazuje o šíření finančního vzdělání nejen mezi žáky, rodiče a školy,  ale i další skupiny obyvatel v rámci celé ČR.

Hlavním partnerem Global Money Week byla Komerční banka a strategické partnerství náleželo Nadaci DRFG. Událost podpořilo také Ministerstvo financí, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a  Česká národní banka.

Statistika

 

 

Přednášky

Besedy

Workshopy

Projektové dny

Celkem účastníků

Zapojené ZŠ a SŠ

101

172

8

12

7

6114

Zapojené dětské domovy

45

86

6

 

 

803

Zapojené knihovny

6

22

 

 

 

798

Hra “Rozpočti si to“

 

 

 

 

 

2000

Turnaj ve “FinGRplay“

 

 

 

 

 

3500

Akce pro veřejnost

 

 

 

 

 

4000

Ostatní subjekty ( např. KB, Divadlo pod Kloboukem)

7

 

 

 

 

 

Externí přednášejcí

22

 

 

 

 

22

                                                                                                    CELKEM ZÚČASTNĚNÝCH        17 237

 

 Zdroj: Tisková zpráva yourchance o.p.s.