Konference Vzdělávací programy paměťových institucí do škol

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského v Praze za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury uspořádaly konferenci k pokračování pokusného ověřování, které se zúčastnilo více než devadesát zástupců paměťových institucí (muzeí, knihoven, galerií, skanzenů), edukátorů z celé České republiky a realizátorů pokusného ověřování. 

Jednání zahájila ředitelka NPMK Markéta Pánková, která zdůraznila význam pokusného ověřování, které potvrzuje zájem škol o programy paměťových institucí. Za MŠMT vystoupila  Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, a Dagmar Horáčková, ředitelka odboru správy a řízení vzdělávací soustavy ze sekce vzdělávání. Náměstkyně Matušková ve svém projevu  promluvila o významu vytvoření prostoru pro společné hledání cest ke kvalitnímu vzdělávání mladé generace i pomocí vzdělávacích programů v muzeích, knihovnách či galeriích, hradech a zámcích. Rovněž ocenila význam otevření diskuse o využívání zážitkové pedagogiky při výuce žáků. Pokud se podaří prosadit změna novely školského zákona, aby všechny školy v ČR mohly s pomocí finanční podpory státu navštěvovat paměťové instituce a knihovny za účelem zlepšení výuky v příslušných předmětech od r. 2021, bude to evropský fenomén.

Zástupci obou ministerstev potvrdili unikátnost projektu a společný zájem o dosažení kvalitního vzdělání mladé generace. Prostřednictvím realizace pokusného ověřování  bylo potvrzeno, že vzdělávání v paměťových institucích rozvíjí v účastnících (žácích) vzdělávacích programů tvůrčí a badatelské postupy a propojuje vzdělávání v širších kontextech. V rámci pokusného ověřování 1 se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem  924 tříd 1. stupně a 972 tříd 2. stupně. V rámci pokusného ověřování 2 se účastnilo výuky v paměťových institucích celkem  821 tříd 1. stupně a 863 tříd 2. stupně.

Všichni zúčastnění se shodli,  že společným cílem je kultivace mladého člověka, rozvíjení jeho zájmu se stále zdokonalovat. Zkvalitnění výuky žáků pomocí vzdělávacích programů je společným cílem MŠMT a všech pedagogů. V posledních letech se u žáků i učitelů těší vzdělávání v paměťových institucích stále větší oblibě.

Zdroj: http://www.msmt.cz/konference-vzdelavaci-programy-pametovych-instituci-do-skol-1