Konference u příležitosti výročí 100 let od narození prof. Matějčka

Vydáno: 2 minuty čtení

Setkání s předními odborníky v oblasti dětské psychologie a práce s ohroženými dětmi se koná u příležitosti významného jubilea 100. výročí narození prof. Zdeňka Matějčka. 

Akce se koná 23. 9. 2022 od 9:00 do 21:00. v Mramorovém sále České spořitelny, a.s.

Prof. Zdeněk Matějček byl uznávaným dětským psychologem, který se věnoval studiu podmínek vývoje dětí v ústavech, v prostředí psychického strádání neboli deprivace. Byl jedním z reformátorů péče o děti, který zdůrazňoval nezastupitelnou úlohu rodiny. Zabýval se výzkumem dětí se specifickými poruchami učení i chování a studiem dětí vyrůstajících v nepříznivých podmínkách. Po více než 30 let sledoval vývoj dětí pocházejících z rizikových podmínek (nechtěné děti, děti z dětských domovů a vesniček SOS, děti svobodných matek aj.).

Prof. Zdeněk Matějček (spolu se svými kolegy) zanechal odkaz v podobě důrazu na podporu a pomoc dětem, aby mohly vyrůstat v láskyplném prostředí rodiny vlastní či rodiny náhradní. Myslel nejen na děti ohrožené a na děti s hendikepem či v dnešní době spíše se specifickými potřebami, ale jeho práce má velký význam pro výchovu dětí obecně. 

Odkaz prof. Zdeňka Matějčka je stále neopomenutelný i v dnešní době, kdy se věda, výzkum, ale i vlastní práce s dětmi od dob jeho působení v oboru posunuly velkými kroky kupředu. Přesto stále zůstávají oblasti, které si zaslouží pozornost veřejnosti a státní politiky. Účelem setkání tedy nebude jen vzpomínání na prof. Matějčka a jeho odkaz, ale výstupem bude i upozornění na stále neřešené oblasti péče o ohrožené děti. 

Setkání bude probíhat ve třech částech, odborné, vzpomínkové a neformální. Můžete se zúčastnit celého programu nebo jeho části. Program naleznete v pozvánce na konferenci

Přihlášení na akci

Zdroj: https://www.hostcz.org/aktuality/pozvanka-na-konferenci-u-prilezitosti-vyroci-100-let-od-narozeni-prof-mat?fbclid=IwAR2B22wHO1qMoO4zPXpwzEONaaAICdFQjgHA4V4wxqs8VzG2mdPSwyxEmEk