Konference Školní stravování – moderně a s rozumem

Vydáno: 3 minuty čtení

Společnost Seminaria pořádá 8. listopadu 2016 v Praze celostátní konferenci na téma Školní stravování – moderně a s rozumem, která je určena zejména pro vedení škol, vedoucí školních jídelen a pro jejich zřizovatele – vedoucí a referenty školských odborů. Na odborné akci mimo jiné budou diskutovat zástupci ministerstva školství a tělovýchovy a ministerstva zdravotnictví. Cílem konference je probudit zájem o možnostech zdravého stravování na půdě školy, zvýšit kvalitu stravovacích služeb a seznámit účastníky s využíváním nových technik ve školních jídelnách či zavedením dietního stravování.

Kontroverzní téma školního stravování klade na vedení škol i jejich zřizovatele stále větší nároky. Ředitelé nemají zcela jasno, jakými pravidly se musí řídit školní jídelna, za co vedení školy odpovídá vůči jednotlivým úřadům, inspekcím, ale i vzhledem k rodičům a dětem. Trendy zdravé výživy se dostávají  nejen do podvědomí rodičů a škol, ale také do normativních požadavků české legislativy. Kromě vyhlášky o školním stravování je dnes aktuální novinka v podobě tzv. „pamlskové“ vyhlášky o potravinách, které lze nabízet k prodeji ve školách a školských zařízení. Od září byla zveřejněna tato vyhláška pod č. 282/2016 Sb., která stanovuje potraviny, které nelze prodávat ve školách a školských zařízeních, a dále požadavky na potraviny, jejichž prodej je možný. Přípustné potraviny jsou vymezeny maximálními limity pro tuky, cukr a sůl – tedy zdroje vysokého rizika vzniku civilizačních onemocnění.

Toto téma nejenže má zásadní zastoupení v legislativním rámci, ale na školní subjekty je kladen stále větší důraz týkající se zásad a rizik ve výživě dětí. Mezi rizikové jevy na školní půdě dnes nepatří jenom užívání návykových látek či šikana, ale velkým problémem jsou také poruchy příjmu potravy, které se mohou projevovat v různých formách, a proto není jednoduché je rozeznat a následně je řešit. Některá školská zařízení se ohrazují proti novým principům dietního stravování. „Toto jednání vyplývá z nepochopení vyhlášky,“ říká Tamara Starnovská, předsedkyně sekce výživy a nutriční péče České asociace sester, „po zkušenostech s aplikací dietního školního stravování je nutné upozornit na nejčastější omyly a mýty, které přinesla správná praxe úspěšně uplatňovaná v mnoha jídelnách.“

Odborná konference seznámí účastníky s legislativními povinnostmi a s postupy, jak stravovat žáky lépe než dosud. Odborníci poskytnou přehled o hlavních zásadách a rizicích ve výživě dětí a zmíní rady, jak se v obsáhlé problematice orientovat. Poradí, jak efektivně komunikovat se zřizovatelem, školní jídelnou, strávníky i jejich rodiči. Akce také přiblíží možnosti, které se otevírají ve spolupráci se zřizovatelem.

Další informace o akci naleznete na webových stránkách www.seminaria.cz nebo Vám je ráda poskytnu.

Ing. Jana Bobková
marketingový manažer junior

T: 734 825 836

E: jana.bobkova@seminaria.cz