Konference škola pro budoucnost - Budoucnost pro školu II.

Vydáno: 1 minuta čtení
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy Vás zve 2. ročník konference „Škola pro budoucnost - budoucnost pro školu II.“, kterou pořádá paní ministryně Kateřina Valachová pod záštitou pana Jana Hamáčka, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Program konference:

08:30 - 10:00      Registrace účastníků konference
10:00 - 10:30      Úvodní slovo ministryně školství, mládeže a tělovýchovy Kateřiny Valachové
10:30 - 12:00      BLOK 1 - „Proměny a směřování učitelské profese“
12:00 - 13:00      Obědový  raut
13:00 - 14:30      BLOK 2 - „Postavení učitele“ – vzdělávání učitelů a vstup do profese
14:30 - 15:15      Přestávka s občerstvením
15:15 - 16:45      BLOK 3 - „Žák, student“ – proměny přístupu ke studiu
16:45 - 17:00      Závěrečné slovo

Kdy: 14. listopadu 2016
Místo: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1, místnost č. 205

Registrační formulář zde

V případě dotazů nás můžete kontaktovat na adrese konference@msmt.cz, nebo na telefonu 234 811 750,  Procházková Peřinová Petra, Bc.

Konference je zdarma