Konference OP VVV představila cíle pro regionální školství

Vydáno: 2 minuty čtení

Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání a další vize a cíle v oblasti regionálního školství byly tématy výroční konference Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), která se konala 22. listopadu 2016 v hotelu Don Giovanni v Praze.

OP VVV je široký multifondový program, který zastřešuje intervence od mateřských škol až po Akademii věd České republiky, od počátku edukace až po špičkové excelentní vědce světové úrovně. Od vyhlášení první výzvy v programovém období 2014–2020 před rokem a půl vypsalo MŠMT již 22 výzev za 48 mld. Kč. V oblasti regionálního školství, které je tématem této konference, bylo vyhlášeno 10 výzev za 10 mld. Kč. Objem financí v podaných žádostech o podporu vyhlášenou alokaci více než dvojnásobně převyšuje. ŘO OP VVV si aktivního zájmu o dotace a kvalitních projektů žadatelů váží,“ řekl v úvodu konference Václav Velčovský, náměstek pro řízení sekce operačních programů MŠMT, které je řídícím orgánem OP VVV.

V dopolední části programu získali účastníci důležité informace o plánovaných cílech a koncepci podpory škol postavené na základní tezi, že klíčovým pilířem kvality škol jsou motivovaní a kompetentní učitelé a ředitelé. Prostor byl věnován také aktuálním i plánovaným výzvám pro předkládání žádostí o podporu.

V odpolední části pokračovala konference dvěma praktickými workshopy. Tématem prvního z nich byla výzva na šablony pro mateřské a základní školy probíhající od června 2016 do června 2017. Druhý workshop přinesl informace k aktuálně připravované výzvě na šablony pro střední a vyšší odborné školy, jejíž vyhlášení je plánováno v následujících týdnech.

Prezentace a fotografie z konference si můžete prohlédnout zde: http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/akce-a-eventy

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/konference-op-vvv-predstavila-hlavni-cile-pro-regionalni

Další aktuality