Konference Kontroverzní témata v přípravě učitelů

Vydáno: 1 minuta čtení

Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity zve vzdělavatele budoucích učitelů na konferenci KONTROVERZNÍ TÉMATA V PŘÍPRAVĚ UČITELŮ, která se bude konat 21. dubna 2023 na Pedagogické fakultě v Č. Budějovicích. Pozornost bude věnována výchově vztahující se ke smrti, tématům vztahově sexuální výchovy a body shamingu.

Na konferenci promluví lidé z neziskových organizací, které se těmto tématům věnují. Velký prostor chceme věnovat diskuzím po jednotlivých příspěvcích. Smyslem konference je hledat cesty a způsoby, jak připravit budoucí učitele, aby těmto tématům věnovali s žáky pozornost.  

Konference je součástí podpořeného projektu Otevřené výzvy II. „Kontroverzní témata v MŠ a na 1. stupni“.  

Vzhledem k poloze Českých Budějovic a snaze o propojení zájemců z pedagogických fakult nabízíme i možnost připojit se online na platformě MS Teams na tomto odkazu.

Zdroj: Ped. fakulta JU