Konference ke 100. výročí vzniku Československa

Vydáno: 2 minuty čtení

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, Technická univerzita v Liberci a Pädagogische Hochschule Zürich pořádají ve spolupráci se Senátem ČR ve dnech 20. a 21. září mezinárodní konferenci „Nová škola a nová výchova v nové Evropě“. Ta se koná u příležitosti 100. výročí vzniku Československa pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy. Akci zahájí státní tajemník MŠMT Jindřich Fryč společně s ředitelkou muzea Markétou Pánkovou.

Cílem konference, které se zúčastní odborníci z 12 evropských zemí a Ázerbajdžánu, je analyzovat koncepce reformy výchovy a společnosti, proměny pedagogické vědy a transfer vědeckých poznatků z oblasti pedagogiky mezi evropskými zeměmi a USA, dále roli školy v sociální otázce nebo modernizaci vyučovacího procesu a rozvoj školské soustavy v nově vzniklých státech.

Události roku 1918 totiž přinesly nejenom vznik nových národních států, ale také hledání školských modelů odpovídajících situaci po světovém konfliktu a zároveň zohledňující kontinuitu společenského vývoje v nově vzniklých státech. Právě diskuse o nových cílech výchovy a vzdělávání ve světě probuzeném z „válečného černého snu“ do světa „nového, demokratičtějšího, sociálně spravedlivějšího pořádku“, a to v situaci mnohonárodnostních, kulturně a nábožensky různorodých států, zaznamenala největší proměny. Reformní koncepty výchovy tak oscilovaly mezi krajně levicovými, sociálně demokratickými, konzervativně křesťanskými a konzervativně národními „projekty“ až po nacionalisticky uzavřené či spirituálně opodstatněné představy.

Po konferenci „Výchova, vzdělávání a pedagogický pragmatismus. Obecně pedagogická a historická analýza pedagogického pragmatismu a příklad zlínského pokusného a Baťova školství“, kterou Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského a Technická univerzita v Liberci uspořádaly v roce 2014, je tato konference už druhá, která se věnuje zajímavé problematice úsilí o reformu pedagogiky a školství v meziválečné Evropě.

Program konference ZDE

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/konference-ke-100-vyroci-vzniku-ceskoslovenska