Konference KAMV poprvé ve dvoudenním formátu

Vydáno: 3 minuty čtení

V pondělí 23.4. a v úterý 24.4. se na půdě Pedagogické fakulty uskutečnila dvoudenní akce Katedry andragogiky a managementu vzdělávání (KAMV), která měla formou kulatého stolu a konference rozproudit diskuzi a přinést odpovědi na aktuální otázky týkající se managementu vzdělávání a školství samotného.  

Velký sál pedagogické fakulty se v pondělí 23.4. proměnil v tržiště úvah nad školou jako organizací. Pod moderátorským vedení Dr. Jiřího Trundy vystupovali se svými příspěvky do diskuze jak akademici, tak školští manažeři, mezi jinými například Dr. Dominik Dvořák nebo Dr. Ivana Dobešová. Z různých pohledů na samotnou definici školy jako instituci, záštitu kontinuity a nositele odkazu minulosti pramenila řada podnětných diskuzí. Názor, na kterém však jednoznačně převládla shoda, pak přišel od Ing. Karla Hanzla, když uvedl, že škola je především to, co z ní uděláme.
Vlastní konferenci pak v úterý 24.4. začal na plenárním zasedání Dr. Trunda výzvou k zamyšlení nad asociacemi se slovem škola. Doc. Černochová pak účastníky informovala o nových aktivitách na pedagogických fakultách v ČR zaměřených na podporu informační technologií a digitální gramotnosti (například i o projektu PRIM).
Účastníci konference, zaměřené na dvě sekce – školský management a vzdělávání, poté společně hledali odpovědi na některé z následujících otázek:
 Jaké situace přináší aktuální podoba školského managementu v České republice a v zahraničí?  Jak se mění role školského manažera v současném školství?  Jakou pozici zastává management školy vůči dalším aktérům vzdělávací politiky?  Jaká je vize rozvoje manažerů vzdělávání?
S hlavními referáty vystoupila hned čtveřice řečníků - Dr. Trojan společně s Dr. Trundou, Ing. Kopecký a Ing. Hanzl a často zaznívala nutnost reflektovat změny ve společnosti. Přednášející rovněž přišli s návrhy řešení a přístupy, kterými může školský management a jeho představitelé na aktuální situace v českém i zahraničním školství reagovat.
Dr. Trunda v sekci školského managementu uvedl: „Škola je nástrojem ke vzdělávání a ředitel je odborníkem na zacházení s tímto komplexním nástrojem – s jeho institucionální charakteristikou, organizační charakteristikou a komunální charakteristikou, které používá ke vzdělávacímu účelu.“

V hlavním referátu Ing. Kopeckého zazněl i další možný pohled na to, co to vlastně škola je, a to konkrétně chápání školy jako „služby zákazníkům“. Tím byli myšleni budoucí zákazníci v podobě firem, které konzumují to, co škola produkuje, tedy i to, jak jsou absolventi škol dále uplatnitelní na trhu práce a jak jsou ve firmách přínosní.
Všeobecného přijetí se pak dočkal názor Dr. Trojana, který klade zásadní vliv na budoucnost vzdělávání a škol v ČR na ředitele škol, jakožto na „leadery pedagogického procesu“. Mgr. Dostálová dále uvedla, že „podle studie OECD uskutečněné v roce 2011, bylo u 25 letého univerzitně vzdělaného muže pravděpodobné, že bude žít o 7,5 roku déle, než jeho vrstevník s nízkým vzděláním“, je tedy i ze zdravotního hlediska přínosné věnovat vzdělávání a jeho rozvoji řádnou péči.
Během setkání u kulatého stolu a na konferenci se rovněž osvědčil i nově zavedený dvoudenní formát. V něm proběhne i příští konference, která se bude konat 29.4. -30.4. 2019.

Zdroj: Tisková zpráva Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy ze dne 30. 4. 2018