Konference FutureEdu: budoucnost vzdělávání v nových formách

Vydáno: 2 minuty čtení

Konference se koná 19. 9. 2023 od 9:00 do 17:00

Opero Praha, Salvátorská 931/8, Praha 1

Web akce: www.futureedu.cz

Dle studie investiční banky Goldman Sachs v budoucnu dokážou chytré systémy ve vyspělých zemích zastat čtvrtinu veškeré lidské práce a zhruba dvě třetiny lidí pak budou nuceny se s novými nástroji naučit pracovat. Volání po celoživotním učení tak nabývá větší intenzity stejně jako význam neformálního vzdělávání, které přispívá k získávání potřebných dovedností významných pro úspěšné zvládnutí výzev, jež naše doba přináší. Prolínání formálního a neformálního vzdělávání i udržení motivace k celoživotnímu učení je tak stěžejní otázkou pro vzdělávací ekosystém.

Výroční konference navazuje na zkušenosti prvních dvou ročníků a kombinuje hlavní řečníky s panelovými debatami, kde lokální i zahraniční představitelé vzdělávání diskutují hlavní téma v různých vrstvách problematiky. Cílem je oslovit s tématem nejen širokou odbornou veřejnost, ale i jednotlivé stakeholdery, politiky i mladé lidi, kterých se téma bytostně týká a přispět k lepšímu porozumění rychle se měnícího ekosystému vzdělávání v České republice.

Více informací a registrační formulář pro osobní účast na akci naleznete na webu www.futureedu.cz