Konference 2018: Bezpečí ve škole

Vydáno: 8 minut čtení

1. listopadu 2018 v Malém sálu Městské knihovny hl. m. Prahy (Mariánské náměstí 1/98, Praha 1)

Tradiční konference pro učitele, ředitele, rodiče i všechny ostatní, kteří chtějí společně budovat kvalitní školu. V letošním roce se zaměřením na téma bezpečnosti v širokém slova smyslu. Řečníci se budou věnovat psychické, fyzické i online bezpečnosti. Poukáží, kde všude dnes na naše děti číhají nástrahy a jak jim předcházet a čelit

Registrace na konferenci „Bezpečí ve škole“

Řízení školy onlineProgram

8:30 – 9:00 Registrace

9:00 – 11:00 Blok I

 • Úvodní slovo, zahájení konference (Miroslav Hřebecký, EDUin)
 • Klíč k pocitu bezpečí ve škole (Václav Mertin, KPS FF UK)

  Pokud se dítě cítí ohroženo, nemůže se přiměřeně učit. Pocit bezpečí závisí v klíčové míře na klimatu školy, tedy zejména na chování učitelů, jejich přístupu k žákům i jednání všech dalších pracovníků školy. Důležité je, aby hodnota dítěte nebyla znevažována neúspěchy či bezesmyslností školní práce. Představíme si jednoduchá podpůrná opatření.

  Dětský psycholog s mnohaletou poradenskou praxí, pedagog katedry psychologie FF UK v Praze, autor celé řady knih pro rodiče i učitele (Psychologie pro učitelky mateřských škol, Výchova bez trestů, Výchovné poradenství, Výchovné maličkosti, Ze zkušeností dětského pedagoga). Zaměřuje se na využití psychologie ve školství, individualizaci vzdělávacího přístupu, poruchy učení a chování, vstup dítěte do školy, domácí vzdělávání.

 • Kde všude se ve škole skrývá (ne)bezpečí (Jitka Hřebecká, MŠ a ZŠ Archa)
  V bezpečné škole nejde jenom o množství mříží a počet zámků, nezapomínejme na kvalitu vzájemných vztahů. Učitelé mají být nejen respektováni, ale i respektovat.

  Ředitelka malotřídní nicméně plně organizované ZŠ a MŠ ARCHA – školy specializující se na inkluzivní vzdělávání a intenzivně spolupracující s rodiči, která  je postavená na respektujícím přístupu a vzdělává žáky záměrně nevrstevnicky i na druhém stupni. Autorka školní koncepce integrované výuky přírodních věd. Konzultantka začínajících škol, pomoc při tvorbě alternativních ŠVP.

 • Děti a rizika sociálních sítí (Roman Máca, Institut pro politiku a společnost)Řízení školy online

  Internet a sociální sítě mohou být nejen dobrým sluhou, ale i zlým pánem. Zejména děti a mládež jsou v tomto prostředí zranitelnou skupinou a setkávají se s jevy jako kyberšikana, kyberstalking a sexting. Přes internet se rovněž mohou seznámit s někým, kdo pro ně může být nebezpečný. Do virtuálního prostředí mladí vkládají stále větší kus svého já. Také vzniká znalostní propast mezi rodiči a jejich potomky, kdy dochází k vzájemnému nepochopení. Rizika virtuálního světa není radno podceňovat. Mohou se totiž značně podepsat na budoucím vývoje dítěte a v některých případech vést až k rozpadu osobnosti.

  Absolvoval mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Analytik Institutu pro politiku a společnost, spolupracovník redakce Manipulátoři.cz a portálu Hlídací pes. Zabývá se problematikou bezpečnosti internetu, sociálních sítí a mediální manipulace.

11:00 – 11:20 Coffee break

11:20 – 12:50 Blok II

 • Umí se děti bezpečně pohybovat v online prostoru? (Julia Helena Szymanská, Avast)

  V průzkumu “Bezpečnost dětí a mladých lidí na internetu” odpovědělo 20 tisíc dětí na naše otázky ohledně online bezpečnosti. Co jsme z nich zjistili a jaká máme doporučení?

  Senior Community Manager ve společnosti Avast Software, výrobce nejpopulárnějšího antivirového programu, který chrání po celém světě 230 milionů lidí. Věnuje se bezpečnosti a soukromí na sociálních sítích – píše články na Avast blog (přes 4 miliony čtenářů) a přednáší na řadě lokálních i mezinárodních konferencích a Univerzitách.
 • Vyrovnané řešení bezpečné školy (Libor Sladký, Asociace bezpečných škol)

  Tři základní pilíře bezpečnosti jako vyrovnané řešení bezpečné školy:  vědomosti – režimová opatření – technika. Bezpečnost školy nestojí a nepadá jenom s financemi.

  Expert v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Spoluautor normy ČSN 73 4400 určené pro prevenci kriminality ve školských zařízeních a metodiky k této normě. Zpracoval auditní metodologii, která se používá pro bezpečnostní audity školských zařízení. Jako autorizovaný projektant v oblasti bezpečnostních řešení spolupracuje se školami i dalšími institucemi s vyšším bezpečnostním rizikem
 • Panelová diskuze – Jak zajišťujete bezpečí a s čím se potýkáte na ZŠ?

Oběd a odpolední workshopy jsou v Pražském kreativním centru (Staroměstské nám. 4/1, Praha 1).

13:00 – 14:00 Oběd

14:00 – 15:00 Workshopy I

15:15 – 16:15 Workshopy II

Workshopy v I. a II. bloku se budou opakovat (vždy pro jinou účastnickou skupinu), v registraci si volíte, o které dva máte zájem.

 • Jak zvýšit online bezpečnost ve školách (Roman Máca, Institut pro politiku a společnost)

  Být online je neoddělitelnou součástí života většiny dětí a mládeže. Nicméně online svět nemusí být pouze dobrým pomocníkem a místem zábavy, ale i zlým pánem. Mladí se tak setkávají s jevy jako kyberšikana, kybergrooming, kyberstalking, sexting, zneužití osobních údajů apod. Workshop detailněji rozpracovává jednotlivé jevy, které ohrožují mládež v prostředí internetu. Na konkrétních příkladech a datech budou diskutovány uvedené jevy včetně nástrojů prevence a řešení vzniklých problémů. Diskuse se rovněž dotkne problematiky školní praxe a vztahu k zákonným zástupcům. Během workshopu bude kladen důraz na interaktivní formu a sdílení zkušeností mezi účastníky.

  Absolvoval mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Analytik Institutu pro politiku a společnost, spolupracovník redakce Manipulátoři.cz a portálu Hlídací pes. Zabývá se problematikou bezpečnosti internetu, sociálních sítí a mediální manipulace.
 • Respektující komunikace ve škole (Jitka Hřebecká, MŠ a ZŠ Archa)

  Shrneme si základy respektující komunikace ve třídě. Na modelových situacích si vyzkoušíme, bez čeho to nejde.

  Ředitelka malotřídní nicméně plně organizované ZŠ a MŠ ARCHA – školy specializující se na inkluzivní vzdělávání a intenzivně spolupracující s rodiči, která  je postavená na respektujícím přístupu a vzdělává žáky záměrně nevrstevnicky i na druhém stupni. Autorka školní koncepce integrované výuky přírodních věd. Konzultantka začínajících škol, pomoc při tvorbě alternativních ŠVP.
 • Skryté ostny šikany (Milan Kotík, AISIS)

  Jak vypadá šikana a jak s ní pracovat? Řešení ukázkového příkladu šikany na základě výukového filmu, možnosti práce s tématem ve třídách.

  Pedagog, lídr a spoluautor vzdělávacích programů „Dokážu to!“, Minimalizace šikany, Delphi, Školy v pohybu a networku ředitelů škol „Trvalá Obnova Školy“. Zajímá ho, jak zlepšovat školy zevnitř – organizačně i metodicky, jak se dostat od obecných vzdělávacích cílů k efektivnímu učení.
 • Vyrovnané řešení bezpečné školy (Libor Sladký, Asociace bezpečných škol)

  Tři základní pilíře bezpečnosti jako vyrovnané řešení bezpečné školy:  vědomosti – režimová opatření – technika. Bezpečnost školy nestojí a nepadá jenom s financemi. Prostor pro rozsáhlejší vysvětlení tématu a diskuzi s účastníky.

  Expert v oblasti bezpečnostních projektů a auditů již od roku 1993. Spoluautor normy ČSN 73 4400 určené pro prevenci kriminality ve školských zařízeních a metodiky k této normě. Zpracoval auditní metodologii, která se používá pro bezpečnostní audity školských zařízení. Jako autorizovaný projektant v oblasti bezpečnostních řešení spolupracuje se školami i dalšími institucemi s vyšším bezpečnostním rizikem.
 • Online bezpečí mladších dětí (Julia Helena Szymanská, Avast)

  Online bezpečnost mladších dětí bývá velmi podceňována. Vládne přesvědčení, že je na to čas, ale ony se již dávno na internetu pohybují, mají profily na sociálních sítích a často si vůbec neuvědomují s tím spojená rizika. Ve workshopu budeme hledat konkrétní mezery v jejich bezpečnosti a seznamovat se s nejdůležitějšími zásadami a opatřeními, jak je co nejlépe před případným kybernetickým nebezpečím chránit.

  Senior Community Manager ve společnosti Avast Software, výrobce nejpopulárnějšího antivirového programu, který chrání po celém světě 230 milionů lidí. Věnuje se bezpečnosti a soukromí na sociálních sítích – píše články na Avast blog (přes 4 miliony čtenářů) a přednáší na řadě lokálních i mezinárodních konferencích a Univerzitách.

Konferenční poplatek

 • 990,- Kč pro účastníky ze škol s platným certifikátem Rodiče vítáni
 • 1290,- Kč pro ostatní účastníky

Cena je včetně DPH.

 Zdroj: Pozvánka online magazínu Rodiče vítáni společnosti EDUin.