Komunikace s rodiči může zlepšit i klima ve třídě

Vydáno: 3 minuty čtení

Jak by pedagog či sociální pracovník mohl podpořit rodiče v komunikaci s dětmi, popisuje nový projekt neziskové organizace Schola Empirica „Inovace sociálních služeb zaměřených na podporu rodičovských dovedností“. Cílem je dát tipy rodičům, jak jednoduchými pozitivními kroky zlepšovat komunikaci, což zamezí riziku zanedbávání dětí a pomůže ke snazší socializaci dítěte ve škole a v dětských kolektivech. Program v dubnu uzavřel svou testovací fázi a přináší první výsledky. 

Pilotního projektu se účastnilo 12 terénních sociálních pracovníků, kteří byli během dvou let v kontaktu s celkem 54 rodinami, z nichž 33 prošlo celým program. „Nikdy dříve jsme neměli v ruce manuál, který by nám dával návod, jak pracovat s výchovnou metodou v rodinách. Tento návod je ucelený a zároveň jednoduchý a otevírá nám dveře do rodin,“ hodnotí své působení v projektu sociální pracovnice z Azylového domu pro matky s dětmi ve Vsetíně Petra Hantáková, která pracuje s osmi rodinami.

Po třech letech se ukazuje, že jednoduchý návod může pomoci rodinám z komplikovaného sociálního prostředí, aby lépe zvládaly komunikovat se svými dětmi. To následně zlepšuje i chování dětí ve škole a v kolektivu vůbec. „Vyhodnocení první fáze projektu nám ukazuje, že změna přístupu rodičů k výchově rozhodně není jednoduchá a vyžaduje dlouhodobou spolupráci, nicméně pokud je rodina motivovaná a dostává pomoc zkušeného sociálního pracovníka, výsledky v podobě lepšího chování dítěte se mohou dostavit,“ říká vedoucí evaluace projektu z organizace Schola Empirica Jaromír Mazák. Manuál ale může být pomocí pro jakéhokoliv sociálního nebo pedagogického pracovníka, který se dostává do kontaktu vedle dětí i s rodiči ze znevýhodněných sociálních skupin.

Cílem celého projektu je zlepšení dohledu rodičů nad dětmi, snižování nedůsledné disciplíny, zlepšení chování dítěte a jeho celkové pohody a zlepšení zapojení do školního vzdělávání. Terénní a sociální pracovníci získali konkrétní návod, jak pomocí dvanácti kroků podpořit rodiče v komunikaci s jejich dětmi. K nim patří například tipy, jak děti chválit a podpořit, jak jim díky cíleným momentům odpočinku nebo jak minimalizovat nežádoucí chování pomocí cíleného přehlížení. „Pokud dítě zlobí, ve většině případů tak vyžaduje pozornost dospělých. Pokud budeme zlobení ignorovat, ale dítě naopak cíleně pochválíme, když se zlobením přestane a chová se žádoucím způsobem, tak si uvědomí, že pozornost získá, když se bude chovat podle pravidel, ne naopak. Dlouhodobě to vede ke zlepšení chování,“ popisuje ředitelka neziskové organizace Schola Empirica Egle Havrdová.

Schola Empirica tak do českého prostředí přináší již ověřené zahraniční zkušenosti. Inspirací byl program FIND od profesora Philipa A. Fischera z Harvardské univerzity, dále Incredible Years z USA a mezinárodní program Parenting for Lifelong Health Programme for Young Children vyvinutý Světovou zdravotnickou organizací. „Tyto programy prokazují, že když snížíme sociální vyloučení, tak přicházejí lepší výkony dětí ve škole a zároveň se snižuje riziko sociální exkluze v dospělosti,“ říká Egle Havrdová.

Zájemci o další výstupy z projektu z řad pedagogických i sociálních pracovníků získají podrobnější informace na emailové adrese info@scholaempirica.org

Zdroj: Schola Empirica