Kompetence leadera úspěšné školy

Vydáno: 1 minuta čtení

Další vzdělávání vedoucích pedagogických pracovníků

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_032/0008145 Kompetence leadera úspěšné školy (KLÚŠ)Řízení školy

Vzdělávání zaměřené na podporu kompetencí v oblasti vedení pedagogického týmu bude uskutečněno ve dnech 31. 10. - 1. 11. 2019 v Hotelu Akademie Hrubá Voda.

Účast včetně nákladů účastníků je zdarma. 

Pro bližší informace kontaktujte Ing.  Alenu Opletalovou , Ph.D.  - alena.opletalova@upol.cz