Klima v tísni aneb klimatické změny (8. 3. - 9. 3. 2019)

Vydáno: 4 minuty čtení

Jak se žáky ve výuce otevírat témata spojená s klimatickými změnami?

Kurz je akreditován MŠMT

Je klima v tísni? Co způsobují emise? Jaké jsou dopady klimatických změn? Jakou mají souvislost klimatické změny, ekonomická globalizace a chudoba ve světě? Existují opatření, která těmto změnám dokáží zabránit, či je alespoň zmírní? Přihlaste se na dvoudenní akreditovaný kurz, který nabídne tipy, jak s tímto tématem pracovat ve výuce.

Jak bude kurz probíhat?

Jedná se o dvoudenní kurz, který bude kombinací metodické a tematické podpory. Účastníci se seznámí s tím, jaké problémy a výzvy v oblasti klimatu s sebou přináší fenomén ekonomické globalizace. Součástí kurzu bude také odborný tematický vstup Mgr. Kláry Sutlovičové z analytického centra Glopolis. Během kurzu se budeme bavit o tom, jak téma otvírat ve výuce, vyzkoušíte si konkrétní metody a strategie, jak tato témata začlenit do vaší výuky, včetně praktických tipů na konkrétní aktivity či materiály, kde jsou témata dále zpracovaná. Důraz je kladen na interaktivní metody a metody aktivizující studenty ke spolupráci.

Kdy bude kurz probíhat?

Jedná se o dvoudenní kurz: pátek 8. března 2019, 10.00–17.00 a sobota 9. března 2019, 10.00–17.00

Kde bude kurz probíhat?

Skautský institut, Staroměstské náměstí 4/1, Praha 1

Pro koho je kurz určen?

Pedagogové 2. stupně ZŠ a středních škol

Jak se přihlásit?

Zájemci se mohou hlásit do 1. 3. 2019 vyplněním formuláře níže.

Pro více informací nás prosím kontaktujte na emailu katerina.sequensova@clovekvtisni.cz.

Seminář je zdarma, ubytování pro mimopražské a stravování je hrazeno z prostředků České rozvojové agentury a Ministerstva zahraničních věcí v rámci Programu zahraniční rozvojové spolupráce ČR.

Kapacita kurzu je 25 účastníků.

Lektorky 

Mgr. Veronika Ambrozyová

Vystudovala obor Mezinárodní rozvojová studia na Univerzitě Palackého v Olomouci. Mezi lety 2009–2015 pracovala jako lektorka environmentální výchovy a globálního rozvojového vzdělávání (např. Sluňákov CEA, ARPOK, ADRA, INEX-SDA) se zaměřením na globální problémy (včetně změny klimatu) a globální dobrovolnictví. Ráda propojuje teorii s praxí a hledá inspiraci skrze přímou zkušenost nejen v ČR, ale i v zahraničí. V roce 2011 absolvovala stáž v JAR, kde vedla volnočasový kroužek environmentální výchovy a o tři roky později strávila dva měsíce v Tanzanii výzkumem udržitelného turismu. V současnosti pracuje ve vzdělávacím programu Varianty v organizaci Člověk v tísni na pozici metodičky globálního rozvojového vzdělávání.

Mgr. Kateřina Ciglerová (dříve Kociánová)

Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UP v Olomouci. Učila přírodopis, chemii a zeměpis na ZŠ v Šestajovicích a krátce chemii na víceletém Gymnáziu Duhovka. Byla vychovatelkou v Diagnostickém ústavu pro mládež a v Dětském výchovném ústavu. Pracovala jako koordinátorka informačního centra v ekologické organizaci Zelený kruh a jako odborný koordinátor mezinárodního programu GLOBE v ekovýchovné organizaci Tereza. Pracuje na krizových linkách, školí semináře pro učitele a VŠ studenty zaměřené na globální rozvojové vzdělávání a interaktivní metody výuky. Od roku 2006 byla koordinátorkou globálního rozvojového vzdělávání programu Varianty společnosti Člověk v tísni. S programem Varianty spolupracuje i v současnosti.

Host 

Mgr. Klára Sutlovičová 

Vystudovala sociální a kulturní ekologii na FHS Univerzity Karlovy. V letech 2004 až 2013 pracovala v nevládní organizaci Centrum pro dopravu a energetiku, kde se zabývala emisním obchodováním a jeho fungováním v ČR a českou, evropskou i mezinárodní politikou ochrany klimatu. Poté vedla kampaň na ochranu Arktidy v Greenpeace ČR. Od roku 2015 pracuje v analytickém centru Glopolis a má na starosti jeho klimatický a energetický program. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací, článků a učebních textů. Pravidelně zastupuje české nevládní organizace na mezinárodních jednáních OSN o ochraně klimatu.

Zdroj: https://www.varianty.cz/kurzy/526-klima-v-tisni-aneb-klimaticke-zmeny-8-3-9-3-2019