Kdo může uzavřít školu?

Vydáno: 1 minuta čtení

KHS, MZD, MŠMT

Školu má kompetenci uzavřít mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením Ministerstvo zdravotnictví – to se bude týkat případů, kdy nemoc/karanténa bude u dětí. Pokud se vyskytne situace, že děti do školy chodit mohou, ale bude třeba přerušit provoz školy z důvodu, že jsou nemocní nebo jsou v karanténě pedagogové a není možné zajistit výuku, pak má kompetenci uzavřít školu jen MŠMT. V takovém případě se žádost o uzavření školy komunikuje s MŠMT, je třeba poslat ji datovou schránkou. Ke komunikaci používejte e-mail: iva.placha@msmt.cz

 

Zdroj: MŠMT