Kdo by měl mluvit hlasem učitelů?

Vydáno: 1 minuta čtení

Otevřená diskuse - registrujte se!

Dnes je více než kdy jindy důležité zamyslet se nad tím, jak je hlas učitelů slyšet a kdo by měl nejlépe reprezentovat zájmy a potřeby této pro společnost zcela zásadní profese.

Diskuse u kulatého stolu na téma zastoupení učitelské profese proběhne dne 29. dubna od 14:00 v Poslanecké sněmovně (vchod Sněmovní 1, sál J205 ), umožněná bude i účast online.

  • Jakým výzvám a příležitostem čelí zastupování učitelů?
  • Jak mohou učitelé účinně sdělovat svá očekávání a názory?
  • A kdo by měl nést zodpovědnost za vyjadřování a obranu jejich profesních zájmů?

Zúčastněte se ankety a pomozte utvořit ucelený pohled na to, jak je hlas učitelů zastoupen a vnímán ve veřejném prostoru a ve vzdělávacím systému. : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScv1-sYoQI9ceKzle6E-NmAvO85EquSezL5WAFeZSkp0wPFbg/viewform

Zdroj: Pozvánka - Otevřený kulatý stůl zástupců odborné školské veřejnosti; Mgr. Renáta Zajíčková Poslankyně, předsedkyně podvýboru pro regionální školství a celoživotní učení Mgr. Jiří Nantl, LL.M. Náměstek člena vlády v Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy