Katalog podpůrných opatření

Vydáno: 1 minuta čtení

V Praze byl 15. 12. slavnostně pokřtěn Katalog podpůrných opatření, dílo, které vzniklo na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty UP, a které vydává redakce Řízení školy společnosti Wolters Kluwer ČR. Katalog podpůrných opatření tak bude veřejně dostupný, a to v tištěné podobě i jako e-book. Všichni zájemci si jej budou moci zakoupit již na začátku roku 2023.

Prodejné budou jak samostatné dílčí části publikace, tak celý soubor. Předobjednat můžete ZDE.

Katalog má ambici stát se „praktickým návodem“, jak postupovat při aplikaci jednotlivých podpůrných opatření u žáků se znevýhodněním, ale také zaujmout své místo mezi učebními texty vysokoškolských studentů pedagogických fakult. Dnes totiž vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami není zdaleka tématem pouze pro budoucí speciální pedagogy. Např. ve školním roce 2020/2021 bylo na základních školách v ČR cca 49 tisíc tříd a z toho v 38 tisících tříd byl jeden nebo více žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Dnešní setkání autorů a zájemců z řad odborné i rodičovské veřejnosti v sále františkánského kláštera na Jungmannově náměstí v Praze bylo příležitostí k rekapitulaci dobře odvedené práce. 

My v redakci se těšíme na pokračování spolupráce, na které oceňujeme vysokou míru profesionality i přátelskou a vstřícnou atmosféru.