Katalog NIDV pro ŠABLONY I

Vydáno: 2 minuty čtení

Ke každé šabloně jsou vždy přiřazeny všechny vzdělávací programy, jejichž absolvováním bude naplněna příslušná šablona, a to i ty, jejichž hodinová dotace je delší než požaduje šablona, ale obsahem, cílovou skupinou i cenou odpovídají dané šabloně. Pokud si v katalogu vyberete konkrétní vzdělávací program, stačí pak už jen na webových stránkách NIDV, v sekci Vzdělávací programy http://www.nidv.cz/vzdelavaci-programy/ vybrat požadované krajské pracoviště NIDV a do vyhledávání vložit název vzdělávacího programu nebo jeho část. Před samotným přihlášením na vzdělávací program si zkontrolujte, že odpovídá i číslo akreditace! Upozorňujeme, že za výběr vzdělávacího programu pro projekt Šablon I odpovídá ředitel školy.

Pokud daný vzdělávací program v nabídce vzdělávacích programů vybraného krajského pracoviště nenajdete, můžete kontaktovat toto pracoviště s dotazem na možnou realizaci programu. Kontakty na krajská pracoviště jsou k dispozici zde: http://www.nidv.cz/kontakty.

Cílem katalogu je usnadnit školám orientaci v programové nabídce NIDV, a to především v souvislosti s vyhlášením výzvy na Šablony II, pro kterou připravujeme vydání podobného katalogu v nejbližší době.

Katalog akreditovaných vzdělávacích programů Národního institutu pro další vzdělávání, vhodných pro výzvu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – ŠABLONY I

Zdroj: http://www.nidv.cz/o-nas/aktuality/1385-katalog-nidv-pro-sablony-i