K zápisům do 1. tříd přijde 108 tisíc dětí

Vydáno: 4 minuty čtení

Více než 108 tisíc dětí přijde letos k zápisům do prvních tříd základních škol. Zápisy se budou na všech základních školách konat od 1. do 30. dubna. Z původního lednového termínu byly zápisy přesunuty na duben už v loňském roce.

„Ve vývoji předškolních dětí je velmi znát každý měsíc navíc. Více času proto pomůže také rodičům, kteří pro své dítě zvažují například odklad,“ říká k posunutí zápisů náměstek pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl.

K zápisům tak přijdou letos rodiče s dětmi narozenými od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Pokud ale dítě není tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to rodič, může ředitel školy odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. K žádosti musí být přiloženo jak posouzení příslušného školského poradenského zařízení, tak i odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Do první třídy ale může být přijato i dítě, kterému bude šest let až v průběhu nacházejícího školního roku. Do školy mohou být pětileté děti ale přijaty jen na žádost rodičů a pokud jsou přiměřeně tělesně i duševně vyspělé. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince je kromě toho také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení. Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června dalšího roku je potřeba doporučující vyjádření školského poradenského zařízení i odborného lékaře.

Podle odhadů MŠMT, se letos k zápisům do prvních tříd základních škol dostaví více než 108 tisíc dětí, z toho 84.300 šestiletých, 700 pětiletých a přes 23.000 sedmiletých a starších, tudíž po odkladu.

Aktualizované Informace  k organizaci zápisů k povinné školní docházce“ jsou zveřejněné ZDE (naleznete je i níže).

Zdroj: http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/k-zapisum-do-1-trid-prijde-108-tisic-deti

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce

MŠMT zveřejňuje aktualizovanou informaci k organizaci zápisů k povinné školní docházce.

Informace nahrazuje stávající Doporučení k organizaci zápisů k povinné školní docházceč. j.: MSMT–10670/2014 ze dne 10. 7. 2014, které je vzhledem k vydání novely zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a novely vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, již neaktuální a s novou právní úpravou nekoresponduje.

Informace uvedené v novém materiálu mají sloužit jako metodická pomoc pro základní školy k organizaci zápisů k povinné školní docházce, jejichž součástí může být orientační posouzení školní připravenosti, respektive schopností a dovedností dítěte v oblastech stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání (očekávaných výstupů vzdělávacích oblastí, které lze v průběhu zápisu orientačně posoudit a zajistit tak optimální průběh zápisů k povinné školní docházce.

Cílem poskytnutí uvedených informací je přispět k celkově vyšší úrovni a kvalitě prováděných zápisů dětí k povinné školní docházce. Vlivem působení jednotlivých škol na zákonné zástupce dítěte při zápisu k povinné školní docházce je pak možné předpokládat i snížení počtu odkladů povinné školní docházky.

Materiál shrnuje právní vymezení současného stavu legislativy, popis postupu k řešení situace a dále stanovuje požadavky tak, aby ředitelé základních škol zajistili pro realizaci zápisů optimální podmínky. 

Materiál stahujte zde:

Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce_2016_12_web.docx
Informace k organizaci zápisů k povinné školní docházce_2016_12_web.pdf

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/informace-k-organizaci-zapisu-k-povinne-skolni-dochazce