K lásce ke knihám pomohou i Drama dílny

Vydáno: 3 minuty čtení

Čtenářskou gramotnost žáků ostravských škol rozvinou tzv. Drama dílny. Město Ostrava získalo dotaci Ministerstva kultury České republiky k podpoře kreativního učení ve výši 184 000 korun. Děti se hrou a prostřednictvím zážitků zapojí do výukového procesu literární dílny, která účastníkům přiblíží zajímavým způsobem čtení. Od listopadu 2022 do června příštího roku absolvuje na pět set dětí z ostravských škol interaktivní výuku, při které je lektoři spolku THeatr ludem metodami dramatické výchovy a prostřednictvím aktivního zapojení seznámí s literárním světem. Drama dílny se uskuteční na pěti základních školách v Ostravě.

Nezvyklý způsob přiblížení tajů čtenářství obohatí výuku v hodinách českého jazyka a literatury, dějepisu a občanské výchovy, enviromentální výchovy, výtvarné a dramatické výchovy a podpoří kreativní myšlení, spolupráci i empatii dětí v kolektivu či umělecké vyjádření názoru. „Žáci si osvojí veškeré předávané informace přímým prožitkem ze hry, čímž se učí aktivně pracovat s předávanými informacemi a vytvořit si na ně vlastní názor. Drama dílny pomohou pedagogům a školním institucím naplňovat rámcové vzdělávací programy, vytyčené strategické linie vzdělávání v České republice, průřezová témata a u žáků rozvíjet klíčové kompetence,“ konstatovala náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová.

Dramatická výuka ke čtení je připravena pro děti od prvních do devátých tříd. Cílem všech dílen je výchova ke čtenářství. Lektoři pracují v rámci projektu například s tituly Kvak a Žbluňk, Smrt krásných srnců, ale zařadili i poezii a žáky seznamují s díly autorů Jiřího Dědečka, Ľubomíra Feldeka či Shela Silversteina. Pro nejmenší žáky první a druhé třídy základních škol je například určena literární dílna Kvak a Žbluňk, při které děti poznají loutkové hrdiny aktivního žabáka Kvaka a věčně nespokojeného ropušáka Žbluňka. Společně pak zažijí některé pohádkové příběhy o přátelství a touze někoho potěšit. I tyto neobvyklé metody výuky žáky naučí objevovat tajemství knih, jejich krásu a hodnotu, pomohou probudit v dětech touhu a motivaci číst, vracet se ke knihám a objevovat jejich tajemství, krásu a hodnotu. Zástupkyně spolku THeatr ludem Pavla Masaříková vysvětluje: „Z naší zkušenosti víme, že když se žáci do procesu tvorby aktivně zapojí, mají mnohem větší motivaci se k literatuře vrátit a vytvořit si k ní pozitivní vztah. Všechny dílny vychází z naší dlouholeté zkušenosti, kterou THeatr ludem s dílnami na výchovu ke čtenářské gramotnosti má.“ Spolek THeatr ludem byl založen v srpnu roku 2005, je členem Asociace dramacenter České republiky od roku 2012. Náplní spolku je obohacování kulturního života, vytváření divadelních projektů i spolupráce s divadly.

Projekt Drama dílen byl zahájen 16. listopadu na Základní škole Ostrava-Poruba, Komenského 668. Ředitelka školy Renáta Fialová doplnila: „Čtenářskou gramotnost a lásku ke knihám rozvíjíme systematicky od první třídy. V rámci výuky českého jazyka realizujeme čtenářské dílny, ve všech třídách máme knihovničky, které si doplňují sami žáci, vybudovali jsme také školní knihovnu se čtenářským koutkem. Jsme velice rádi, že máme možnost dětem nabídnout tento atraktivní program, a tak nejen posílit jejich dovednost číst a pracovat s textem, ale také jim ukázat, že čtenářský prožitek jim může přinést velkou radost, poučení i zábavu.“

Zdroj: