Jste ve vedení pražské školy? Můžete se přihlásit do testování kompetenčního modelu z dílny ČVUT

Vydáno: 1 minuta čtení

V rámci projektu iKAP II – Inovace ve vzdělávání navrhli odborníci z ČVUT kompetenční model pro vedoucí pracovníky (ředitele a zástupce ředitelů) mateřských, základních a středních škol. Jedná se např. o kompetence řešení problémů, rozhodnost, flexibilitu, odolnost vůči zátěži, ale také o analytické a kritické myšlení.

Tým Pražského inovačního institutu by vás rád přizval k testování tohoto kompetenčního modelu, které bude probíhat jednoduchou formou ve VIRTUÁLNÍ REALITĚ (časová náročnost 20 minut) nebo přes webový prohlížeč (časová náročnost 40 minut).

Testování ve virtuální realitě bude probíhat v prostorách ČVUT v Praze 6 s pomocí brýlí na virtuální realitu. Hry/úlohy zpřístupněné přes webový prohlížeč mohou být provedeny kdykoliv, stačí pouze libovolný počítač připojený k internetu.

Výstupem testování je podrobná zpráva pro ty, kteří se testování zúčastní, kde bude podrobně popsána definice jednotlivých kompetencí včetně dosažené úrovně a individuálního doporučení k profesnímu i osobnímu rozvoji.

Předpokládaný termín testování je konec srpna až začátek září. Testování vč. výstupní zprávy je bezplatné.

V případě zájmu vás prosíme o vyplnění dotazníku, a to nejpozději do 31. 7. 2023. Další informace může poskytnout Lucie Pastuchová, odborná garantka projektu iKAP II – Inovace (pastuchova@prahainovacni.eu).

Zdroj: www.prazskyinovacniinstitut.cz