Jednotnému testování nefandíme, jsme pro odložení povinné maturity z matematiky

Vydáno: 6 minut čtení

Učitelé v Učitelské platformě podporují, aby poslanci v úterý zachovali stávající stav státních maturit a maturita z matematiky nebyla její povinnou součástí. Studenti gymnázií a lyceí by tak i v dalších letech měli možnost si zvolit mezi matematikou a cizím jazykem.

Mezi učiteli nepanuje jednota, zda by měla povinná maturita z matematiky přínos. “Jednotnému testování nefandíme. Pokud ale povinnou maturitu z matematiky chceme, musí mít jasná kritéria a měla by vyhovovat i požadavkům přijímacího řízení vysokých škol. Zároveň by státní maturita z matematiky měla ověřovat i konkrétní dovednosti, nejen naučené vzorce a postupy,“ vysvětluje předsedkyně Učitelské platformy Petra Mazancová a dodává: „Současná forma povinné maturity z matematiky však nic takového nesplňuje. Jsme proto pro zachování současného stavu. 

Poslanci se možnému zavedení povinné maturity z matematiky pro studenty gymnázií a lyceí už od příštího školního roku budou věnovat na aktuální schůzi sněmovny, která začne v úterý 21. ledna.

Učitelská platforma u příležitosti projednávání tohoto tématu ve sněmovně provedla mezi svými členy anketu. Členové sdružení odpovídali na otázku: „Jakou státní maturitu byste si v ČR přáli?“. Odpovědi zajímavě ilustrují různé pohledy a požadavky, které mají od státní maturity sami pedagogové. Vybrané odpovědi z ankety vám předkládáme níže jako možný podklad ke zpracování tématu “Jakou státní maturitu by si přáli čeští učitelé”. 

Anketa: Jakou státní maturitu by si přáli čeští učitelé?

Jaroslav Jirásko, ředitel ZŠ K.V. Raise Lázně Bělohrad, viceprezident Asociace ředitelů základních škol, email: jirasko@zslb.cz, tel.: 736 681 265

Přál bych si, aby se někdo zeptal studentů, jakou maturitu by si přáli oni. Možná by se jim líbilo, když by si mohli sami zvolit, v čem se chtějí předvést. Možná by ocenili, když by o tom za ně nerozhodoval někdo cizí, ale sami by dostali šanci ukázat, v čem jsou dobří a úspěšní, na co jsou experti.

Jiří Kuhn, ředitel Gymnázia Bohumila Hrabala v Nymburce, člen rady Asociace ředitelů gymnázií, email: kuhn@gym-nymburk.cz, tel.: 608 240 494
Přál bych si státní maturitu stabilní, předvídatelnou a natolik náročnou, aby její výsledky byly pro vysoké školy zárukou, že studenti jsou vybaveni znalostmi a kompetencemi, které jsou potřebné pro vysokoškolské studium.

Ondřej Balík, ZŠ a MŠ Tyršova, Praha, email: ondrej.balik@tyrsova.cz, tel.: 736 777 613
Myslím, že dobrá státní maturita především není pro všechny školy jednotná - tedy vlastně není státní. U jednotné zkoušky vždy dojdeme k tomu, že neověřuje znalosti, ale stanovuje kurikulum. To je dnes tak proměnlivá záležitost, že bychom jej neměli zabetonovávat státní zkouškou. Když už má být, ať je po vzoru mezinárodní maturity portfoliem dvouleté práce studenta, nikoli jednodenní záležitostí závisející na momentální dispozici, která de facto neověřuje žádné studijní dovednosti.

Pavel Vyhňák, ředitel Základní škola Šlapanice, email: Pavel.vyhnak@zsslapanice.cz, tel.: 720 993 859

Otevřenou, transparentní a koncepčně související s primárním a terciálním stupněm vzdělávání. Otevřenou myslím to, aby bylo všem jasné a srozumitelné, z čeho se maturita skládá a byly u ní jasně vymezené hranice a typy otázek. Za transparentní pak považuji takovou, při které student i učitel přesně ví, co a jak se zkouší i hodnotí, zkoušející je schopen uvést argumenty, které při hodnocení použil a ty vycházejí z předem stanovených kritérií. Při přechodu na střední školu by mělo být jasné, co žák na základní škole dostal - na to bychom měli navazovat a rozšiřovat to. Stejně tak při přechodu na vysokou školu, zde by zároveň měla být maturita pro vysoké školy využitelná.

Dagmar Škorpíková, Gymnázium na Zatlance, email: skorpikova@zatlanka.cz, tel.: 604 534 358
Přála bych si maturitu, která navazuje na předchozí i následné stupně vzdělávání, aby tedy byla například vstupenkou na vysoké školy. Přála bych si také, aby byla v souladu se základními vzdělávacími dokumenty – pokud je v nich například důraz na měkké dovednosti, měla by to zkouška umět reflektovat. V cizím jazyce by zkouška měla být komplexní, tedy nejen ve formě testu. Jazyky už dnes opravdu jsou především o jejich používání, a ne o vyplňování kolonek v testu.

Václav Nádvorník, zástupce ředitele ZŠ Londýnská, Praha 2
Takovou, která nahradí část přijímacích zkoušek na vysoké školy, a takovou, u které konečně zazní, že povinná maturita z matematiky pro všechny, znamená zároveň i povinnou maturitu z cizího jazyka pro všechny.

Lucie Bušová, Gymnázium Na Zatlance, email: busova@zatlanka.cz, tel.: 604 541 269Ráda bych měla maturitu, která reflektuje různorodost středních škol. Takovou, která ví, co vlastně chce, umí to vysvětlit a podpořit argumenty platnými pro 21. století. Jako češtinář chci, aby maturita z českého jazyka ověřovala učivo, které se učí na střední škole, a nevracela se k oblastem ze základní školy. Ráda bych, aby státní maturita neomezovala mé žáky seznamem povinných autorů, pojmů a všeho dalšího. Přála bych si také, aby se do diskuze o podobě státní maturity zapojilo více učitelů z praxe.

David Yilma, Summerhill School, Velká Británie: email: dyk@seznam.cz
Podíval bych se na to, jak to dělají ve Velké Británii. Jejich GCSE a A Level jsou dle mého rozumným kompromisem mezi potřebou testovat, volbou studenta a obchodem pro firmy.

 

Učitelská platforma je profesním sdružením učitelek a učitelů MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ a ZUŠ, kteří se spojili s cílem zlepšit podmínky učitelské práce a kvality výuky. Cílem Učitelské platformy je tak aktivně vstupovat do jednání s MŠMT a s dalšími organizacemi, které ovlivňují vzdělávání v České republice, aby žáci i studenti získávali ve školách co nejlepší vzdělání pro budoucnost. Učitelská platforma podporuje požadavky České středoškolské unie a spolku Otevřeno, který usiluje o zvýšení kvality výuky na pedagogických fakultách a vyšší propojenost s praxí. 

Zdroj: Učitelská platforma, tisková zpráva ze dne 21.1.2020