Jednání školské tripartity

Vydáno: 2 minuty čtení

V úterý 16. února 2021 proběhlo online formou jednání školské tripartity. Na programu byl rozpis rozpočtu kapitoly školství na rok 2021, ale také provoz škol ve druhém pololetí školního roku 2020/2021.

Členové školské tripartity byli v rámci bodu rozpisu rozpočtu kapitoly školství na aktuální rok informováni jak o rozpočtu, tak o průběhu rozpočtových vyjednávání. Zazněla od nich řada pozitivních reakcí, a to nejen na výši rozpočtu pro školství v souvislosti s plněním programového prohlášení vlády, ale také v souvislosti s bezproblémovým fungováním financování regionálního školství po jeho nedávno proběhlé reformě.

U dalšího bodu byli členové informováni o aktuálních jednáních souvisejících s plánovaným testováním žáků a návratem do škol, ale také o problematice přednostního očkování pedagogických a nepedagogických pracovníků. Zmíněno bylo také další vyčlenění až 3 milionů respirátorů do škol, kde se stejně jako v předchozím případě, kdy byly do škol respirátory distribuovány, počítá i se speciálními a mateřskými školami. Tripartita se dotkla také fungování vysokých škol, kde ministerstvo členy tripartity ujistilo, že je v této věci ve spojení s Českou konferencí rektorů a Radou vysokých škol a situací se rovněž aktivně zabývá. Členové tripartity ocenili proaktivní přístup ze strany ministerstva a bylo přijato následující usnesení:

PT RHSD (Pracovní tým Rady hospodářské a sociální dohody ČR) pro lidské zdroje a vzdělávání vyzývá Ministerstvo vnitra k urychlenému zakoupení a distribuci testů do škol pro návrat žáků posledních ročníků základních a středních škol a Ministerstvo zdravotnictví k urychlení procesu schválení testů k samoodběru bez asistence zdravotníka.

 

Zdroj: https://www.msmt.cz/jednani-skolske-tripartity