Jdi do klubu

Vydáno: 4 minuty čtení

Streetwork je metoda práce, při které se služba dostává ke svým uživatelům do jejich přirozeného prostředí - na ulici, do vyloučených lokalit, do parků… Projekt Streetwork online vyhledává příjemce služby úplně stejně - jen na internetu.

Internet a sociální sítě jsou totiž pro děti a mládež úplně stejně přirozeným prostředím. Nedělí svět na “reálný” a “virtuální,” obojí je neodmyslitelnou součástí téhož nedělitelného života. Sociální služby pro děti a mládež jsou ale až na výjimky dostupné jen v “kamenných” službách, nízkoprahových klubech a poradnách. S myšlenkou zaplnění této díry na trhu přišla v roce 2011 Česká asociace streetwork, která od té doby projekt Streetwork online na portálu jdidoklubu.cz provozuje.

Cílovou skupinou jsou děti a mladí lidé, kteří řeší svoji nelehkou situaci - rozvod rodičů, neúspěch ve škole, týrání, šikanu, vlastní průšvihy atd. nebo se jen chtějí zorientovat v tématech, která se jich v období dospívání bytostně dotýkají - vztahy, sexualita a její prožívání, drogy a alkohol, výběr povolání apod.

Na stránkách jdidoklubu.cz najdou návštěvníci odpovědi na svoje otázky ve dvou formách. Jednak v preventivních článcích a videogaleriích, kde jsou v rámci tematicky laděných seriálů poutavým a srozumitelným způsobem zpracovány právě záležitosti, jakkoliv spjaté s obdobím dospívání. Zvláštní pozornost je zde zaměřena na téma bezpečného používání internetu a sociálních sítí, kde chce být jdidoklubu.cz garantem držení kroku s dobou a chce upozorňovat na nová rizika, ale i nové možnosti, se kterými se mohou mladí lidé v kyberprostoru setkat.

Druhou formou, kterou může mladý člověk služeb projektu využít, je poradenský chat se sociálním pracovníkem. Služba je anonymní, bezplatná, dostupná každý všední den v časech, kdy děti tráví na internetu nejvíce času. Právě díky snadné dostupnosti a zaručené anonymitě tuto službu využívají mladí, kteří v tom “reálném” světě nemají nebo nevidí nikoho, komu by se mohli svěřit se svými problémy a starostmi. Ať už jde o šikanu, nešťastnou lásku, konflikt se zákonem nebo pocit vyloučení, dostane se uživatelům přijetí, vyslechnutí a odborné pomoci (případně nasměrování na odbornou pomoc, např. psychologa, lékaře apod.).

Oproti klasickým internetovým poradnám má poradna na jdidoklubu.cz výhodu v tom, že probíhá v reálném čase a pracovník má možnost s uživatelem interagovat, doptávat se na potřebné podrobnosti a nastavit tak svoji pomoc uživateli na míru podle jeho potřeb.

Novinkou, která byla na portálu v roce 2019 spuštěna, je hromadný chat - tematická chatovací místnost, která je otevřená pro více návštěvníků, kteří se tak mohou o vyhlášeném tématu (např. sex, alkohol apod.) bavit mezi sebou, reagovat na sebe, ptát se, co je zajímá.

I do této diskuse samozřejmě vstupují pracovníci, kteří uvedené informace uvádějí na pravou míru a zároveň diskusi moderují a zajišťují tak diskutujícím bezpečné prostředí. Navíc mají možnost jednotlivé diskutéry oslovit a vyzvat je ke klasickému chatu “jeden na jednoho,” pokud mají pocit, že je to pro ně vhodné a vyžaduje si to choulostivost nebo závažnost problematiky.

To vše se děje v prostředí stránek jdidoklubu.cz. Aby se však pracovníci více přiblížili svým potenciálním uživatelům a prováděli opravdový streetwork online, brouzdají po sociálních sítích, vyhledávají a vstupují do diskusí dětí a mladých lidí a v rámci pravidel dané sítě zde službu projektu nabízejí.

Zdroj: jdidoklubu.cz