Jazyky v zrcadle jednoho století

Vydáno: 2 minuty čtení

Již posedmé připravují Národní institut pro další vzdělávání, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Evropská komise ve spolupráci se zahraničními kulturními instituty a dalšími partnery mezinárodní konferenci k podpoře vícejazyčnosti na školách s názvem Jazyky v zrcadle jednoho století, která se uskuteční 18. října 2018 od 9 hod. v prostorách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v Karmelitské ulici v Praze.

Tematicky konference tentokrát překročí klasický rámec jazykově-didaktických okruhů souvisejících s výukou, osvojováním  a využíváním cizích jazyků, kterým byly věnovány předchozí ročníky − téma letošního setkání bude zaměřeno na širší (nejen lingvistické) souvislosti společenského a politického vývoje Československa. Chce nabídnout účastníkům globální pohled na jazyky v širokém kontextu témat souvisejících s významným výročím naší státnosti.

Na konferenci zazní příspěvky českých i zahraničních odborníků. Program bude rozdělen do tří bloků − první je nazván Přínos jazyka a jazykovědy k formování státu, druhý Cizí jazyky na území Československa a třetí blok bude věnován Společnému evropskému referenčnímu rámci jazyků.Vystoupí v něm dr. Enrica Piccardo z univerzity v Torontu a představí aktualizovanou koncepci Společného referenčního rámce. Na její příspěvek bude následující den 19. října navazovat pracovní workshop pro učitele cizích jazyků. Na závěr konference proběhne kulatý stůl se zástupci zahraničních kulturních institutů, které představí svoji činnost a možnosti metodické podpory těchto učitelů. 

Bližší informace a program konference zde: 7.MJK-finální program.pdf

 Zdroj: Tisková zpráva NIDV