Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky

Vydáno: 1 minuta čtení

Nedílnou součástí výuky cizích jazyků v rámci neformálního vzdělávání je síť jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky. Tyto školy jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení http://rejskol.msmt.cz. Jejich činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách.  

K posílení realizace záměrů školské politiky v jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky byl dne 24. dubna 2004 zřízen Poradní sbor jazykových škol s právem státní jazykové školy, č. j. 10102/2004-23. Předsedkyní je Mgr. Hana Friedlová, ředitelka Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy.

Seznam jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky ke dni 21. 1. 2016

 JS_s_pravem_SJZ.pdf JS_s_pravem_SJZ.pdf (39,11 KB)

Seznam s úplnými názvy škol je dostupný na http://rejskol.msmt.cz.

Vzdělávání v jazykových školách a průběh SJZ se řídí níže uvedeným právním předpisem
vyhlaska_33_2005_Sb.pdf vyhlaska_33_2005_Sb.pdf (67,63 KB)

novela vyhlášky platná od 19. 5. 2016 vyhlaska_c._33_2005_Sb..pdf vyhlaska_c._33_2005_Sb..pdf (67,93 KB)

 

Zdroj: http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/jazykove-skoly-s-pravem-statni-jazykove-zkousky?lang=1&ref=m&source=email