Jaké nástroje online vzdělávání využívat, a to i při běžné výuce? Nejlépe ty, které propojují školní IT systém s obsahem

Vydáno: 4 minuty čtení

Vzdělávání už nikdy nebude jako dřív. Pandemie ukázala, jaké online výukové nástroje mohou učitelům i do budoucna posloužit a usnadnit jim život. Patří mezi ně například elektronická žákovská knížka Edookit, kterou lze propojit s online kurzy Red Monster nebo videovýukou v Microsoft Teams.   

Když byla letos zakázána prezenční výuka, školy se potýkaly s řadou problémů. Lépe na tom byly ty, které měly dlouholeté zkušenosti s používáním IT nástrojů. Mezi takové patří například základní škola v Havlíčkově ulici v Moravských Budějovicích, která využívá informační systém Edookit. „Zavedli jsme ho před třemi lety. První rok jsme pro jistotu používali i papírovou dokumentaci, ale potom jsme přešli pouze na elektronickou verzi,“ upřesňuje Blanka Ryvolová, zástupkyně ředitele. Rodiče i učitelé si podle ní na systém rychle zvykli a především v době zavření škol ho velmi ocenili. Ovládat ho mohou i přes mobil. Pro rodiče funguje Edookit jako elektronická žákovská knížka, kam se zaznamenávají známky, absence dítěte anebo úkoly. V aplikaci se také ukazují zprávy, které ze školy přicházejí, ať už od učitelů, nebo z ředitelství. Školy mohou zase Edookit využívat nejen jako nástroj pro komunikaci s rodiči a žáky či studenty, ale i jako administrativní systém.

Šetří čas i síly

Aplikaci Edookit pro základní a střední školy vyvíjí tým Edookitu posledních deset let. Od začátku se snažili, aby systém fungoval na pár kliknutí. A to pro pedagogy i rodiče. „Při důležitých oznámeních stačí, aby rodiče stiskli tlačítko „potvrdit“ a nikdo už nemusí posílat lístečky k podepsání a zpět,“ dodává Roman Vejražka, výkonný ředitel Edookitu. Aplikace navíc školám ušetří spoustu administrativní práce. „Katalogový list pro jednoho žáka zabere při ručním vyplňování půl hodiny, ale náš software ho prostě vygeneruje,“ uvádí příklad Roman Vejražka. 

Díky koronakrizi také přibyly v Edookitu nové funkce, například ikonka kamery, kterou je možné umísťovat přímo do rozvrhu (vidí ji žáci i učitelé), a přes níž se lze snadno připojit do učebny v Teamsech, ale i na jiných platformách. Učitelům navíc sleduje docházku v online hodinách.

Jak se učí učitelé

Webináře, na kterých se učitelé dozvídají více o propojení Edookitu a Microsoft Teams, organizuje společnost Unicorn celý letošní podzim. Zájem o tyto akce je velký, celkem se už nechalo proškolit zhruba 1800 kantorů. „Vědí, že pandemie může školy zavřít ještě několikrát. A navíc používání online vzdělávacích nástrojů se jim bude hodit i při běžné výuce,“ vysvětluje Marek Beránek, ředitel vysoké školy Unicorn University, jejíž divize Unicorn Publishing vyvíjí také online kurzy pro žáky základních a středních škol s názvem Red Monster. Vytvářejí je samotní učitelé podle rámcového vzdělávacího programu. Žáci si s jejich pomocí mohou procvičovat kapitoly z matematiky, češtiny nebo třeba vlastivědy, které odpovídají jejich ročníku. Také po těchto online kurzech roste poptávka. Bylo tudíž logické začít pracovat na jejich uživatelsky snadném propojení se systém Edookit. 

To se bude ostatně hodit i v případě, že děti usednou do lavic. „Ne že by online kurzy zcela nahradily běžnou výuku, spíš se bude jednat o doplněk klasického vyučování,“ předpovídá Marek Beránek a není sám. „Nemám to přímo podložené výzkumy, určité metody distanční výuky se ale zachovají. Životaschopné jsou dle mých zkušeností například sdílené didaktické hry ve spojení s interaktivní tabulí a chytrými telefony žáků či domácí úkoly plněné prostřednictvím online platforem nahrazujících klasické domácí sešity,” je přesvědčen i Michal Černý, prezident Asociace ředitelů základních škol. 

Řízení školy online

Zdroj: Zpráva Unicorn Systems a.s.